На фокус

Общински: Какво включва проекта за ремонт на пътя до Аламовци

През 2016 г., след делегиране на права от Общинския съвет, община Златоград кандидатства с проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път Златоград- Аламовци и общински път Мадан-Цацаровци-Страшимир – махала Боево. Искането е пред Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Проектното предложение е одобрено и за изпълнението му е подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ [...]

Златоградски вестник 25 февруари 2020

Oще новини

Реклама

http://eac-bg.com/
  
 
Metalik-93