На фокус

Продължава технологичното обновление в „Горубсо”

 

+ Енергоефективен проект за близо 3 млн. лв. внедряват в „Горубсо-Златоград” до края на годината

 

Евтим ЦВЕТКОВ

 

 

Само година след като огласи проекта си за иновации в обогатителната фабрика в Ерма река, с който влагаше 2 млн. лв. за нови машини, през февруари „Горубсо-Златоград”  представи в Сивриевата зала в Стария град нов спечелен проект по ОП „Иновации [...]

Златоградски вестник 27 май 2018

Oще новини

Реклама

http://eac-bg.com/
  
 
Metalik-93