Новини

Златоградски страници: 4. Нова информация за населението на Даръдере от началото на ХХ век

+ Списък на населението на Даръдере (дн. Златоград) от 1906-1907 година

 

Георги МИТРИНОВ

 

ВЯНЧИЛА ВЪ ЕНОРИЯТА НА СВЕЩЕНИКЪ ДИМИТЪРЪ ГОШЕВЪ, ГРАД ДАРЪ ДЕРЕ, КАЗА ДАРЪ-ДЕРСКА, ЕПАРХИЯ ОДРИНСКА, ВИЛЯЕТ ОДРИНСКИ

 

Аврадали Тодор 52, шивач; Елена, съпруга, 48;

Дъщеря: Вашилке 25.

Александров Константин 38, търговец; Ангелина, съпруга, 33, от Одрин;

Дъщери: Мария 7; Надежда 3; Слава 3; Добра 1.

Александрова Елена 53, вдовица.

Анастасова [...]

Златоградски вестник 29 May 2024

Oще новини

категории

автори

архив

Database Error: Expression #3 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'zlatograd-com.p_news.news_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by