Новини

Моето мнение за войната в Украйна

 

Д-р Любомир КАНОВ

 

 

Сигурно ще ме чуят само онези, чиято форма на ушите е като моята, за жалост. Но, все пак. Защо Путин ще я загуби.

 

1. Путин започна тази война, защото, след избори за Президент в Америка, с многобройни фалшификации, той сметна, че Америка е избрала полудементен, корумпиран чрез сина си Хънтър в Украйна, в [...]

Златоградски вестник 14 August 2022

Oще новини

категории

автори

архив

Database Error: Expression #3 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'zlatograd-com.p_news.news_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by