Новини

Темата: Има ли шанс за ново правителство

Ефим УШЕВ

 

Днес по форумите в мрежата „за“ и „против“ правителство на ГЕРБ, някой нарече победилата партия „небе“, а загубилата ги – „мравчици“. И въпреки това си убеждение, остроумецът настояваше загубилите да се включат в правителство на победителите, защото така ще докажат, че са евроатлантици. В противен случай – те са „кремълски подлоги“.

 

Аз съм за [...]

Златоградски вестник 28 May 2023

Oще новини

категории

автори

архив

Database Error: Expression #3 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'zlatograd-com.p_news.news_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by