Новини

100 години от Първата Световна война: БЪЛГАРСКАТА ПОБЕДА ПРИ ПОРТО ЛАГОС

 

Григор ВАСИЛЕВ

 

Към края на октомври 1912 г. известният френски кореспондент Людовик Нодо подаде една телеграма до своя вестник в Париж, в която се даваше описание на едно сражение. То се отнасяше за славната битка на Софийската дивизия при Селиолу, станала на 9 октомври. Дотогава никой не бе споменал нищо за [...]

Златоградски вестник 19 януари 2018

Oще новини

категории

автори

архив