Новини

Наследство: За старите къщи на Златоград – ревностно и пристрастно

 

Емануил ПУНЕВ

 

 

Пиша този текст, провокиран от чувствата, изпълнили ме при последното ми прибиране в Златоград. Разбира се, не за първи път изпитвам тази ревност по неговото минало. Но сега наблюдавам какво се случва с архитектурното му наследство, с едно от най-големите му богатства – старите възрожденски къщи на някогашния културен и просветен център на Средните [...]

Златоградски вестник 19 May 2022

Oще новини

категории

автори

архив

Database Error: Expression #3 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'zlatograd-com.p_news.news_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by