Новини

Еврото, еврозоната, България…

+ Идеята на опонентите на еврозоната е да не влизаме там, за да няма инфлация, но се вижда, че става обратното - извън нея поскъпването на живота е по-голямо

 

(Из интервю на Евгений

КЪНЕВ за в. Дневник)

 

- Има ли икономически причини за исканото отлагане на влизането ни в еврозоната?

 

- Още дълги години борд не [...]

Златоградски вестник 23 March 2023

Oще новини

категории

автори

архив

Database Error: Expression #3 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'zlatograd-com.p_news.news_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by