Новини

Актуално: Кандидатите за НС тръгват из страната. Какво да ги питаме...

 

Юлиян ПОПОВ

 

 

Започва кампанията. Това, което се очаква от партиите да кажат, е какво ще направят за енергийните сметки и цената на енергията. Засега не забелязвам някой сериозно да говори по този въпрос. Абсурдът да се водят преговори с Газпром става вече ясен дори за онези, които спят с томче на Евтушенко под възглавницата. Че [...]

Златоградски вестник 03 February 2023

Oще новини

категории

автори

архив

Database Error: Expression #3 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'zlatograd-com.p_news.news_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by