На фокус

Неизвестно от Балканската война: Гръцко-турска завера оставя Западна Тракия под турско управление

 

Янко ГОЧЕВ

 

 

...Реокупацията на Беломорието се осъществява чрез Гюмюрджинско автономно правителство (т. нар. „Гюмюрджинска република”). Тук важна роля изиграват не толкова турците, колкот гърците, защото именно те провокират Гюмюрджинската автономия.

 

В двумесечното си съществуване автономистите провеждат протурска и прогръцка политика. След като българските административни и военни власти по време на Междусъюзническата война напускат цяла Тракия, а [...]

Златоградски вестник 20 август 2019

Oще новини

Реклама

http://eac-bg.com/
  
 
Metalik-93