На фокус

Интервю ЗВ: Ще заложим на информираността на гражданите за работата ни

 

+ Разговор с Емил Хумчев – председател на ОбС-Златоград

 

 

. Казва се, че постът, на който ви избраха, е повече представителен, безвластен. Как го възприемате, каква е тежестта му и може ли да се промени това мнение?

 

- Ролята на председателя на Общинския съвет е да администрира потока от информация, докладни записки, проекти за решения, жалби и [...]

Златоградски вестник 10 април 2020

Oще новини

Реклама

http://eac-bg.com/
  
 
Metalik-93