На фокус

Страници от историята: 2. Имена и занятие у даръдерци през 1614-а

 

+ Данни за рударство в златоградско през XVI в., в османотурски данъчни документи

 

Георги МИТРИНОВ

 

 

Широка употреба има втора съставка като презиме Хурдин, засвидетелствана в 17 от общо 30 антропонима. Самият превод не е сигурен, като преводачът допуска наличието на три варианта: Лука Хурдин (Урдин, Чурдин). Така не става ясно какъв е обликът на името. Това пък пречи [...]

Златоградски вестник 22 септември 2018

Oще новини

Реклама

http://eac-bg.com/
  
 
Metalik-93