Новини

Златоградски страници: 5. Нова информация за населението на Даръдере от началото на ХХ век

Thursday, 04 July 2024 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Михалюв Никола 36, шивач, ерген.

Молюв Кирко 52, бакалин; Софа, съпруга, 45.

Молюв Кирко 49, шивач; Вашилке, съпруга, 38; Гина Молюва, сестра, 45; Софа Молюва, сестра, 54;

Син: Манол 8;

Дъщеря: Марийка 15.

Молюва Елена Геор. 43, вдовица;

Синове: Константин 15, шивач; Архип 13;

Дъщери: Мария 24; Добра 22.

Молюва Елена Кост. 42, вдовица;

Синове: Георги 18, шивач; Лазар 14, шивач; Вангел 12; Илия 10;

Дъщеря: Мария 16.

Молюва Мария Ник. 32, вдовица;

Дъщеря: Добра, 21.

Николов Георги 24, шивач; Матена Николова, майка, 50.

Николов Илия 32, писар; Злата съпруга, 23, учителка от Одрин;

Синове: Андон 7; Никола 5; Иван 3.

Николов Лазар 29, шивач; Елена, сестра, 20; Суда, сестра, 18.

Николов Митро 38, дюлгер, от Райково; Ваше, съпруга, 30.

Николов Тюхар 38, шивач; Софа, съпруга, 29;

Син: Саву 2.

Николова Въшилке 50, вдовица;

Син: Георги 31, хлебар;

Дъщеря: Спасие 19.

Николова Ефросина 50, вдовица;

Дъщеря: Енуда 22.

Панайотова Мария 48, вдовица;

Син: Гетсиман 16, шивач.

Панайотова Мария 38, вдовица;

Син: Георги 17, шивач.

Паскалюва Елена 52, вдовица.

Пасков Ангел 43, шивач; Ефимия, съпруга, 38.

Пасков Георги 53, шивач; Костантин, брат, 48, шивач.

Пасков Константин 47, шивач; Георги, брат, 38, шивач.

Пачилов Георги Конс. 37, хлебар; Въшелке, съпруга, 34;

Синове: Димо 15; Симеон 9;

Дъщери: Мария 13; Малта 11.

Пачилов Димо Кон. 31, абаджия; Мария, съпруга, 23; Малта Константинова, майка, вдовица, 60.

Пачилов Панош 63, шивач; Софа съпруга, 50;

Син: Константин 23, шивач;

Дъщеря: Кица 18.

Пашели Лазар Г. 45, шивач; Екатерина, съпруга, 32; Никола Г. Пашели брат, 38, шивач; Мария, сестра, 35; Елена, сестра 33;

Дъщеря: Марийка 2.

Пашели Филип Г. 50, шивач; Елена, съпруга, 38.

Пашованов Никола Д. 48, шивач.

Петаров Константин 45, хлебар; Елена, съпруга, 27; Въшилке Константинова, ба­ба, 50; Панайот Георгиев внук, 21, слуга;

Син: Любен 7;

Дъщери: Щилиянуда 5; Катерина 3.

Петарова Елена 58, вдовица.

Петарова Янка 37, вдовица.

Петков Никола 45, шивач; София, съпруга, 38;

Дъщери: Мария 14; Спасия 10, гр.; Веселина 6.

Петкова Вашилке 43, вдовица; Вашилке Георгиева, сестра, 40;

Синове: Рафаел 27, шивач; Панайот 21, шивач; Димо 18, шивач.

Петкова Ефимия 40, вдовица;

Син: Лазар 23, шивач.

Петронов Костантин Н. 28, шивач; Екатерина, съпруга, 22.

Петронов Никола 62, шивач; Пипа, съпруга, 50;

Синове: Георги 30, шивач, в България; Лазар 25, шивач, в България; Димитър 23, учител; Атанас 21, шивач; Мойсей 19, шивач;

Дъщеря: Катерина 16.

Петронов Симеон 55, шивач, неженен; Мария С. Петронова, вдовица, 45;

Дъщери: Зоица 23; Катерина 16.

Печов Иван 60, доктор; Елена, съпруга, 50;

Синове: Георги 33, кундражия; Кирко 28, бакалин.

Печов Лазар Ив. 35, шивач; Вашилке съпруга, 28.

Синове: Иван 6; Кирко 1;

Дъщеря: Слава 4.

Печов Панайот 58, шивач; Екатерина, съпруга, 45; Мария Печова, леля, 60;

Синове: Лазар 24, шивач; Владимир 28, шивач;

Дъщери: Щилиянуда 20; Мария 12.

Пиров Георги П. 40, шивач; Ласкарина, съпруга, 32;

Дъщери: Марийка 9, Веселина 7, Магдалина 5, Невянка 1.

Пъндева Мария Дам. 35, вдовица;

Дъщери: Мария 23; Щилиянуда 3.

Пъндева Мария Кост. 32, вдовица.

Син: Георги 3.

Радюв Никола 52, тютюнджия; Мария, съпруга, 38;

Синове: Атанас 11; Спиро 9;

Дъщеря: Фруда 2.

Рачков Андрей 38, шивач; Катерина Рачкова, леля, 35.

Рачков Митро 45, шивач; Георги брат, 40, шивач; Мария сестра, 35.

Рачкова Мария Ник. 35.

Син: Георги 7;

Дъщери: Каламфира 12; Слава 9.

Рачкова Пипа Попниколова 53, вдовица;

Син: Георги 17, шивач.

Русинова Руса (по майка), 52; Младен Запренов ’по син’ 45, бояджия; Коста Запренов братовчед 50, калайджия – всички от Борисовград, България.

Серазлиев Кирко 56, шивач; Енуда, съпруга, 50;

Синове: Георги 28, шивач; Яни 17;

Дъщеря: Мария 25.

Сивриев Ангел 45, калайджия; Мария, съпруга, 40;

Син: Георги 23, шивач.

Сивриев Георги 40, абаджия; Мария, съпруга, 28;

Син: Величко 1.

Сивриев Харалан 40, калайджия; Елена, съпруга, 38;

Син: Кирю 17, шивач.

Станин Панайот 48, шивач; Кирко, брат, 42, шивач; Евгения, сестра, 40;

Дъщеря: Марийка 9.

Стоянков Георги 40, шивач; Мария, съпруга, 35;

Синове: Апостол 12; Илия 5; Панайот 1;

Дъщери: Елена 10; Вашилке 8.

Стоянков Константин 37, калайджия; Мария, съпруга, 32;

Син: Панделия 4;

Дъщери: Вашилке 7; Катерина 1.

Стоянов Паскал 53, шивач; Елена съпруга, 48;

Дъщеря: Мария 18.

Стоянов Тома 40, търговец; Катерина, съпруга, 33;

Син: Костадин 7;

Дъщеря: Елена 3.

Стоянова Гина 38, мома.

Ташутов Георги 65, шивач; Елена, съпруга, 64;

Син: Никола 30, шивач; Мария, съпруга, 23, от Скече.

Ташутов Иван Г. 38, шивач; Мария, съпруга, 28.

Тенев Михаил 49, абаджия; Вашилке, съпруга, 40;

Синове: Тома 21, абаджия; Методи 18, абаджия; Тодор 16, абаджия; Кирил 11;

Дъщеря: Катерина 7.

Тенев Хаджи Кирко 45, шивач; Мария съпруга, 38;

Син: хаджи Ставру 23, шивач; Саву 15, шивач.

Тръндин Анастас 42, шивач; Енуда, съпруга, 37; Калина Тръндина, сестра, вдовица, 45; Елена Тръндина, сестра, 37.

Тръндин Русин 58, шивач; Мария, съпруга, 49;

Син: Гавриел 25, шивач.

Филипов Костадин 42, шивач; Мария, съпруга, 35; Васил Филипов, брат, 30, шивач; Георги Филипов 27, брат, шивач;

Синове: Лазар 17, Гаврил 8, Нестор 5;

Дъщеря: Недяля 14.

Филипов Прамакир 43, кмет; Екатерина, съпруга, 30; Гина Филипова, баба и майка, 63;

Синове: Георги 4; Крум 2.

Хадживълчов Парскифа 57, шивач; Софа, съпруга, 50; Панош брат, 48, шивач;

Син: Никола 24, шивач;

Дъщеря: Елена 21.

Хаджиманолев Георги 45, шивач, в България; Кирко, брат, 37, шивач, в Бълга­рия.

Хаджиманолев Петър 45, шивач; Мария, съпруга, 38;

Син: Георги 10;

Дъщери: Грозданка 6; Милка 2.

Хаджипанделиев Георги 42, абаджия; Въше, съпруга, 38;

Синове: Саво 17, шивач; Панделия 12; Костантин 10, гр.; Спиро 8;

Дъщеря: Катерина 5.

Хараламбова Елена 42, вдовица;

Син: Иван 22, шивач;

Дъщеря: Вашилке 24.

Хекимов Димитър Г. 38, търговец; Енуда, съпруга, 25; Екатерина Хаджимано­лева слугиня, 35;

Дъщери: Атанасуда 7; Веселка 4; Марийка 5; Добра 1.

Хекимов Кирко Г. 40, търговец; Мария съпруга, 26;

Синове: Илия 8; Ангел 4; Георги 1;

Дъщери: Малта 11; Вашилке 2.

Хекимов Лазар Г. 43, абаджия; Деспина, съпруга, 24;

Синове: Анещи 13, гр., ученик в Одрин; Георги 11;

Дъщери: Мария 17, гр.; Надежда 3; Добра 2.

Хекимов Никола Г. 48, търговец; Иванка съпруга, 27, учителка, от с. Бобища;

Синове: Георги 23, ученик в Солун; Стефан 4; Борис 2;

Дъщери: Мария 16, гр.; Атанасуда 14.

Христов Паскал 38, шивач, ерген; Кирко, 30, шивач, брат; Георги 28, шивач, брат.

Цвятева Елена Ник. 38, вдовица, гр.; Софа Цвятева, леля, 50;

Дъщеря: Марийка 3.

Чалъков Константин 48, абаджия; Елена, съпруга, 38; Мария Чалъкова, сестра, 37;

Дъщери: Мария 20; Енуда 12; Кица 10.

Ченев Георги К. 38, абаджия; Александра, съпруга, 26; Елена Костантинова, майка, вдовица, 54;

Син: Щерю 1.

Чойнев Георги К. 45, шивач; Мария, съпруга, 40.

Чойнев Иван К. 43, кандиложегател; Вашилке, съпруга, 35;

Синове: Лефтер 6; Никола 3.

Чойнев Кирко 42, шивач; Авталия, съпруга, 27;

Син: Иван 5;

Дъщеря: Катерина 7.

Чойнев Никола 35, шивач, ерген.

Чункова Кица Ив. 45, вдовица.

Чунковска Ленка Г. 45, вдовица.

Шенков Теофан 51, работник; Елена Шенкова, сестра, 55.

Шубаров Иван 38, хлебар; Въше, съпруга, 30;

Син: Сава 4;

Дъщери: Атанасуда 7, ученичка; Марийка 1.

Шубаров Тодор 60, дюлгерин; Мануше, съпруга, 50;

Син: Спиро 25, шивач;

Дъщеря: Щерка 22.

Шуков Георги Паск. 42, шивач; Мария, съпруга, 36;

Синове: Васил 14, шивач; Паскал 12, ученик; Димо 4, Тодор 1;

Дъщери: Елена 10, ученичка; Анастасия 8.

Шуков Георги С. 42, абаджия; Мария, съпруга, 37;

Дъщери: Щилиянуда 10; Надежда 2.

Шуков Константин С. 47, шивач; Велика, съпруга, 40;

Дъщери: Мария 15; Магдалина 9; Вашилке 5.

Шуков Петар С. 60, шивач; Вашилке, съпруга, 50;

Синове: Хараламби 25, учител; Тодор 21, шивач.

Юргов Никола 48, шивач; Авталия, съпруга, 38;

Синове: Манол 9; Лазар 5;

Дъщеря: Мария 21.

Янув Георги 48, абаджия; Мария, съпруга, 40;

Дъщери: Соломия 11; Магдалина 6.

 

(Бр. 6/2024 на „Златоградски вестник“)

 

(Край)