Новини

Старият български печат: Основите на македонската идеология

Monday, 24 June 2024 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Кръстьо ВЕЛЯНОВ

(родом от Крушево, дн. РСМ)

 

…В Македония има славяни - те са българи. Но освен тях има и други народности, които не принадлежат към славянството, но които си са у дома си и имат същите права, каквито имат македонските българи. Именно тази македонска общност се бори за освобождението на Македония и тя е която има право да каже как трябва да се уредят македонските работи.

 

…Какво противоречие има в това че пишем и говорим на български език (не "диалект!") и сме издигнали лозунг за независимостта на Македония? Пишем и говорим на български, защото сме българи. Македонските ромъни си служат с ромънски език, турците - с турски и пр.

…Етнически ние, македонците, сме българи, турци, ромъни, евреи и пр., но политически ние сме само македонци, македонски народ, който има свои интереси, свои аспирации, свое място на Балканите и своя политическа задача за изпълнение. Но нуждно ли е за това да имаме специален македонски език, да измислиме нов език, така както обещава в. "Югославия" да го измисли за всички югославяни? Не, такъв абсурд нам, на македонците, не ни е нужен.

…Да посочваме ли за пример Швейцария, където три народности живеят братски една до друга; служат си с три различни езици; развиват три различни култури и все пак образуват швейцарският народ, швейцарската държава, която е образец за благоденствие и просперитет на много етнически единни държави?

…За една подобна Македония се борят всички македонци, в техно число и македонските българи – те най-много. Естествено, че те ще пишат вестниците си на български, а не на ...патагонски.

 

(в-к "Македония",

София, 21 юни 1927)