Новини

Статистическо: Пенсията в Смолян за 2023-а - 100 лв. по-висока от Кърджали

Sunday, 23 June 2024 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Според една нова информация на НСИ, най-ниска средна пенсия имаме в Кърджали (633 лв.). Статистиката е за 2023 г., според която номиналното нарастване на средния размер спрямо предходната 2022-а е с 16.3 на сто. Над 1000 лв. пенсия у нас получават 19% от пенсионерите, което е около 360 хил. българи, а близо половин милион през изминалата година са получавали пенсии между 444 лв. и 523 лв. Т. нар. „таван“ на пенсията, който е в размер на 3400 лв., е получаван от 2080 човека.

 

Само четирима пенсионери получават и над този праг, като право на това имат само бивши министър-председатели, президенти и членове на Конституционния съд. 107 800 души взимат минималната пенсия от 444,58 лв., която се отпуска при навършени 67 години и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.

Средният месечен размер на изплатените пенсии от НОИ за 2023 г. за област Смолян е 761 лв. От 1-ви януари 2024 г. се увеличава възрастта за пенсиониране при мъжете и жените, а също и необходимият стаж за придобиване на право на пенсия при условията на най-масовата, III-та категория труд - необходимите условия за пенсиониране са 62 години и 2 месеца навършена възраст и 36 години и 6 месеца осигурителен стаж за жените, както и 64 години и 7 месеца навършена възраст и 39 години и 6 месеца осигурителен стаж за мъжете.

Също от 1 януари 2024 г. осигурените на учителски длъжности хора придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 59 години и 2 месеца от жените и 61 години и 7 месеца от мъжете, при условие че имат учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От първия ден на всяка следваща календарна година до навършването на 62-годишна възраст за жените и мъжете възрастта се увеличава, като увеличението за жените е с по 2 месеца до 2029 г. и с по 3 месеца от 2030 г. Възрастта за мъжете се увеличава с по 1 месец годишно, а изискването за продължителността на учителския осигурителен стаж (25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете) не се променя.

 

(Бр. 6/2024 на „Златоградски вестник“)