Новини

Любопитно: Военни бази били дадени за строеж на златоградска фирма…

Sunday, 02 June 2024 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Златоградска фирма, без нито един служител в региона, проектира и изгражда военните бази на Американската армия в България и други части на света - този любопитен факт стана ясен след като на дружеството бе наложено наказателно постановление от НАП за нарушения на изискванията на закона за ограниченията за плащане в брой. Санкцията е обжалвана в съда.

 

„Връзката със Златоград е само регистрацията ни тук. Имаме адрес в Златоград, но нямаме офис, нито служители, които да работят в града. Нашето дружество има дейност, свързана с проекти в България и извън страната. Дейността е много динамична. Налага се да се извършват оперативни дейности в кратки срокове, което налага и плащане. Ние работим с въоръжените сили на САЩ и правим проекти за военните бази на тяхната армия в различни държави. Става въпрос за изграждане на инфраструктура и обекти, в които да живеят американските военнослужещи. Т. е. налага се например да се отиде, да се види мястото, за което ще се прави проекта, което е свързано с разходи на средства и то сериозни. Когато спечелим проект вече се налага по-продължително присъствие на място, за да се предвидят всички сгради, комуникации и други. Основно строим ние обектите, но ползваме и подизпълнители. В момента са четирима съдружниците в дружеството“.

Това е обяснението, направено в съда от главния счетоводител на компанията.

Дружеството е отчело оборот от 8 772 000 лв. за 2021-ва година, установи проверка на смолянското издание. Към същата година служителите са 16. Ето какво още посочва пред съда счетоводителят:

„Управителят беше дал лични средства. Когато изграждаме обект, ни се плаща накрая, при приключването. И всичките разходи ги авансираме ние. Имаме редовни плащания само във връзка с подръжката. В конкретния случай по сметките на дружеството е нямало пари и затова управителят е дал лични средства, които на тези дати, посочени в акта и НП, са му били връщани на части. Той е дал повече от 150 000 лв., но са му върнати толкова. Налага се да се плаща на ръка, например на работници в чужбина, защото ние не можем да платим по банка, понеже фирмата ни не е регистрирана в чужбина. Това е само в някои държави. Често сме обект на проверки от НАП, на всеки три месеца, тъй като на нас често ни възстановяват ДДС и защото работим с американската армия“.

От Приходната агенция поискаха от съда издаденото наказателно постановление да бъде потвърдено. Предстои същият да се произнесе със свое решение. (По „24 родопи“)

 

(Бр. 5/2024 на „Златоградски вестник“)