Новини

2 от 7 концепции за развитие на областта предвиждат и Златоград

Friday, 31 May 2024 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Седем Концепции за Интегрирани териториални инвестиции от областта преминават първия етап на оценка за административно съответствие и допустимост. Следващият етап е проучване на обществена подкрепа за всяка от тях, а за целта вече се проведоха обществени обсъждания в общините, в които има планирани дейности за всяка от концепциите. 

Две от тях  предвиждат дейности на територията на община Златоград: 

. Концепция за развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград, с подобряване на транспортната свързаност;

. И втората - Концепция за развитие и целогодишно предлагане на устойчиви туристически продукти в Средните Родопи.

 

(Бр. 5/2024 на „Златоградски вестник“)