Новини

Златоградски страници: 4. Нова информация за населението на Даръдере от началото на ХХ век

Wednesday, 29 May 2024 Златоградски вестник Златоградски вестник

+ Списък на населението на Даръдере (дн. Златоград) от 1906-1907 година

 

Георги МИТРИНОВ

 

ВЯНЧИЛА ВЪ ЕНОРИЯТА НА СВЕЩЕНИКЪ ДИМИТЪРЪ ГОШЕВЪ, ГРАД ДАРЪ ДЕРЕ, КАЗА ДАРЪ-ДЕРСКА, ЕПАРХИЯ ОДРИНСКА, ВИЛЯЕТ ОДРИНСКИ

 

Аврадали Тодор 52, шивач; Елена, съпруга, 48;

Дъщеря: Вашилке 25.

Александров Константин 38, търговец; Ангелина, съпруга, 33, от Одрин;

Дъщери: Мария 7; Надежда 3; Слава 3; Добра 1.

Александрова Елена 53, вдовица.

Анастасова Шимине 60, вдовица;

Внуци: Георги Ангелов 33, дюлгер; Анасташ, брат, дюлгер, 28; Константин, брат, дюлгер.

Ангелов Никола 40, учител, от с. Висока, Лъгадинска околия; Елена, съпруга, 35;

Дъщери: Катерина 6; Мария 4.

Ангелова Катерина 58, вдовица;

Синове: Константин Ан. Куручев 30, шивач; Лазар 28, калайджия; Никола 26, шивач;

Дъщеря: Елена 23.

Андряев Георги 25, шивач; Костантин, брат, 23, шивач; Панайот, брат, 17, ши­вач, Мария сестра, 28.

Апостолов Константин 37, шивач; Елена, съпруга, 32;

Синове: Лазар 11; Георги 1;

Дъщеря: Щилиянуда 7.

Апостолов Лазар 39, шивач; Мария, съпруга, 32;

Син: Симеон 1.

Апостолов Никола 53, бакалин; Екатерина, съпруга, 49;

Син: Георги 18, бакалин.

Апостолов Никола 35, шивач; Екатерина, съпруга, 25;

Син: Апостол 4.

Апостолова Въше 49, вдовица;

Син: Георги 23, шивач;

Дъщери: Мария 21; Спасия 12.

Атанасов Харалан 48, хлебар; Клеопатра, съпруга, 37, от Гюмюрджина;

Син: Атанас 24, хлебар;

Внучка: Докса Николова 10, от Гюмюрджина.

Атанасова Мария 58, вдовица;

Син: Кирко 25, абаджия.

Атанасова Пипа 50, вдовица;

Синове: Георги 26, шивач; Иван 23, шивач; Кирю 20, шивач.

Атанасов Благой 33, тенекеджия, от с. Бобища; Катерина, съпруга, 28, от с. Бобища; Доца Константинова, баба, 50, от с. Бобища;

Синове: Владимир 3; Ангел 1.

Бандутски Панайот 55, шивач; Мария, съпруга, 38; Мария Х. Кирова, баба, 65.

Билюков Константин Пар. 45; Кица, съпруга, 38;

Син: Георги 4;

Дъщери: Въше 16; Марийка 14; Райна 10; Спасия 8; Олга 1.

Билюков Петко Пар. 60, шивач; Вашилке, съпруга, 50;

Синове: Георги 24, шивач; Панайот 20, шивач;

Дъщери: Катерина 26; Елена 12; Люба 8.

Бозов Константин К. 35, абаджия; Елена, съпруга, 21;

Син: Мойсей 1.

Бозов Лазар Кир. 48, абаджия; Софа, съпруга, 35; Софа Кирюва Бозова, вдови­ца, 62;

Дъщери: Мария 11; Въшилке 3.

Брънгов Кирко П. 63, шивач; Мария, съпруга, 52;

Синове: Иосиф 32, шивач; Георги 18, шивач..

Ванчов Евтим Г. 38, абаджия; Въше, съпруга, 25; Елена Георгиева, майка, вдо­вица, 60;

Син: Георги 1;

Дъщери: Ленка 4; Мария 2.

Ганев Иван 53, абаджия; Мария, съпруга, 45;

Синове: Гавриел 24, певец; Георги 22, шивач; Серафим 17, шивач; Миха­ил 9, шивач;

Дъщери: Атанасуда 20; Енуда 18; Спасия 11.

Ганев Кирко 51, търговец; Мария, съпруга, 32;

Син: Теофан 13;

Дъщери: Софа 18; Марийка 11.

Георгиев Атанас 38, шивач; Софа, съпруга, 28; Калина Георгиева, майка, вдови­ца, 58;

Син: Димо 3;

Дъщери: Пашие 8; Мария 5.

Георгиев Иван 40, абаджия; Мария, съпруга, 26;

Синове: Гавриил 12; Георги 9; Михаил 5;

Дъщеря: Олга 2.

Георгиев Митро 58, дюлгер; Мария, съпруга, 50.

Георгиев Саранду 28, калайджия; Кирко Георгиев, брат, 26, калайджия.

Георгиев Христо 48, абаджия; Мария, съпруга, 40; Мария Георгиева, майка, вдовица, 57;

Син: Георги 20, абаджия;

Дъщери: Вашелке 14; Пипа 12.

Георгиева Екатерина 50, вдовица;

Син: Саво 22, шивач.

Георгиева Елена 35, вдовица;

Синове: Яни 6; Паскал 4.

Георгиева Катерина 48, вдовица;

Син: Димо 19, шивач;

Дъщеря: Мария 24.

Георгиева Мария 48, вдовица; Въше Патрева, сестра, вдовица, 45;

Дъщеря: Енуда 21.

Георгиева Мария 45, вдовица;

Синове: Харалан 34, шивач; Кирко 23, писар.

Георгиева Мария 40, вдовица;

Синове: Апостол 26, шивач; Кирю 14;

Дъщери: Въше 23, гр.; Иолити 12.

Георгиева Савуна 44, вдовица; Мария Лазарова 24, вдовица;

Синове: Георги Лазаров 6; Марко Лазаров 4.

Георгиева Софа 55, вдовица;

Дъщеря: Софа 32.

Георгиева Софа 50, вдовица;

Синове: Кирко 31, шивач; Никола 34, шивач, в България.

Георгиева Щерка 34, вдовица;

Син: Васил 15, шивач;

Дъщеря: Мария 10, гр.

Георгиева Яна 49, вдовица; Наум 50, от Македония.

Главова Катерина 60, вдовица;

Син: Георги 40, работник.

Глигорова Софа 49, вдовица.

Гогушова Гина 80, вдовица; Мария Лаз. Гогушова 30, вдовица; Христо син 25, шивач;

Син: Петър 8;

Дъщеря: Въшилке 6.

Гогушова Кица Геор. 38, вдовица;

Син: Марин 13, шивач.

Гозманова Калина 58, вдовица;

Син: Георги Гозманов 34, слуга.

Гочова Мария К. 52, вдовица;

Синове: Вангел 34, шивач; Кирко 28, шивач; Щерю 25, шивач;

Дъщеря: Енуда 23.

Гошев Димитър 40, свещеник; Велика, съпруга, 39;

Дъщеря: Гина 10.

Джинджов Иван С. 65, търговец; Щерка, съпруга, 55;

Син: Спиро 38, търговец; Мария, съпруга, 28;

Дъщери: Мария 28; Веселина 19; Надежда 2.

Джирахов Кирко 38, абаджия; Екатерина, съпруга, 28.

Джирахов Петър Ив. 33, търговец; Енуда, съпруга, 28;

Син: Иван 1.

Джирахова Софа Ив. 55, вдовица;

Син: Апостол 28, абаджия.

Димов Кирю 70, шивач;

Дъщери: Мария 35;

Кица Лазарова, майка, вдовица 35; Марийка, дъщеря, 8.

Димов Константин 52, шивач; Щефа, съпруга, 45;

Син: Георги 16, шивач;

Дъщеря: Мария 19.

Димов Никола 65, доктор; Руса, съпруга, 58;

Синове: Георги 33, бакалин; Никола 1;

Дъщеря: Енуда 22.

Дялюв Сотир 55, шивач; Въше, съпруга, 35.

Дялюва (Петър Дялюва) Софа, вдовица, 72.

Дялюва (Юрдан Дялюва) Мария 48, вдовица;

Син: Георги 22, калайджия;

Дъщеря: Ваше 17.

Евгениева Евгения 23, учителка, от Лозенград.

Запренов Атанас Г. 40, калайджия; Александра, съпруга;

Синове: Ставру 4; Георги 1;

Дъщеря: Вашилке 2.

Запренов Васил 52, калайджия; Вашилке, съпруга, 48;

Синове: Димитър 36, калайджия; Кирко 24, калайджия;

Дъщеря: Софа 18.

Запренов Георги 63, калайджия; Елена, съпруга, 55;

Дъщеря: Мария 26.

Запренов Иван Г. 36, калайджия; Вашилке, съпруга, 22.

Змейкович Яков Д. 56, учител, гр., от с. Вруток, Скопска епархия; Въшилке, съпруга, 47.

Зърнува Вашилке Анг. 50, вдовица;

Синове: Георги 40, шивач; Никола 35, шивач; Лазар 32, шивач; Петар 28, шивач; Кирко 24, шивач.

Иванов Хаджи Теофан 63, търговец; Мария съпруга, 58.

Иванова Мария 40, вдовица;

Син: Кирко 19, шивач.

Капиданов Иван 45, шивач; Катерина, съпруга, 40;

Дъщери: Калипсуда 20; Щилиянуда 4.

Карагьозов Лазар К. 38, абаджия; Софа, съпруга, 30;

Син: Костантин 8;

Дъщери: Марийка 6, Катерина 1.

Карагьозова Елена К. 60, вдовица;

Син: Кирко 28, абаджия.

Кимова Елена 42, вдовица;

Син: Георги 22, шивач.

Киркова Енуда 48, вдовица.

Синове: Константин 30, абаджия; Георги 27, абаджия; Михаил 25, абаджия; Станислав 7;

Дъщери: Въше 20; Мария 17.

Кирюв Иван 43, шивач; Въше, съпруга, 37;

Син: Игнатий 2;

Дъщери: Мария 11; Катерина 8; Енуда 6.

Кирюва Ташина 63, вдовица;

Син: Андон 35, бакалин.

Константинов Христо 26, шивач; Въше, сестра, 18; Щилянуда, сестра, 16.

Копова Катерина 48, вдовица; Параскова Елена 52, вдовица.

Костов Георги 42, коимджия; Мария, съпруга, 35; Кирко Костов, брат, 38, шивач, гр.;

Синове: Димо 12; Панделие 7, гр.; Костантин 1;

Дъщеря: Въше 3.

Костова Елена 62, вдовица;

Синове: Георги 38, шивач; Панайот 30, шивач;

Дъщери: Софа 35; Хрисуда 33.

Крахтева Катерина 49, вдовица; Елена Крахтева, леля, 60.

Крушувалиев Ангел К. 45, хлебар; София съпруга, 23.

Син: Тодор 1.

Крушовалиева Деспина К. 60, вдовица;

Син: Георги 35, земеделец.

Куручов Георги Анг. 33, калайджия; Зоица, съпруга, 23.

Къков Костантин М. 40, шивач; Мария, съпруга, 30; Елена М. Къкова, сестра, 70;

Синове: Манол 3; Методи 2.

Къков Никола М. 52, калайджия; Екатерина, съпруга, 45;

Син: Димо 22;

Дъщеря: Мария 24.

Кънков Никола Д. 42, шивач; Кица, сестра, 28.

Лазарова Въше, вдовица, 57;

Синове: Георги 30, шивач; Атанас 23, шивач; Тома 20, шивач.

Малашов Атанас Кирчо 63, калайджия; Софа, съпруга, 55; Катерина К. Мала­шова, леля, 58;

Син: Сотир 16, шивач;

Дъщеря: Въше 22, шивач, Константин 23, шивач.

Малашов Георги 65, шивач; Малта, съпруга, 50;

Синове: Никола 30,

Малашова Елена Кост. 50, вдовица;

Синове: Георги 33, шивач; Петко 27, шивач.

Малашова (Петко Малашова) Елена, вдовица, 50;

Синове: Георги 23, шивач; Михаил 16, шивач;

Дъщеря: Въше 25.

Мандражиев Георги Кост. 35, шивач; Елена, съпруга, 28;

Синове: Костадин 6, Борис 1.

Мандражиева Мария Кост. 53, вдовица;

Син: Харалампи 28, шивач.

Марков Костантин П. 41, шивач; Софа, съпруга, 36;

Синове: Петър 13, шивач; Кирил 11; Методи 8;

Дъщери: Мария 15; Недяля 1.

Митрев Дончо 19, шивач; Въше, сестра, 21.

Митрова Въше 50, вдовица;

Син: Саво 22, шивач;

Дъщеря: Марийка 18.

Михалюв Аврам 39, шивач; Елена, съпруга, 24.

 

Бр. 4/2024 на „Златоградски вестник“

(Още имена и фамилии в Даръдере

през 1907 г. – в следващия брой)