Новини

Тече саниране на сгради - Етап 2

Wednesday, 20 March 2024 Златоградски вестник Златоградски вестник

Михал КАМБАРЕВ

Депутат от Смолянско

 

В момента тече фаза втора. Предвидените средства за него са 282 470 400 лв. Ще бъде с 80% финансиране и 20% самоучастие. 2178 сгради на стойност 2,673 млрд. лв. са включени в резервния списък с проектни предложения. Колко от тези 2178 сгради ще подадат документи за етап 2 - никой не може да каже. Личи, обаче, че възможният интерес е в пъти по-голям от осигурените от ПВУ средства. Очаква се конкуренция…

 

Крайния срок за подаване на документи за участие в Етап 2 е удължен до 29. 02. 2024 г. Как се оценяват проектите по Етап 2 и как се формира класирането? Методологията и критериите за оценка не са променяни между двата етапа. Не се очаква да има промяна на получените точки между етап 1 и 2 (по-скоро би било странно и сигнал за проверка, ако има промяна). Но, примерно, ако аз бях първа резерва със 140 точки, би било глупаво да не кандидатствам за етап 2. Следователно вероятността конкурентен блок да кандидатства за етап 2 се увеличава в посока по-добре класирани блокове.

Обещах да потърся допълнително финансиране и решение на проблемите, свързани със самоучастието (самофинансирането). Ето резултатите - как да се покрият 20-те процента самоучастие?

1. Договор между общината, ЕРП и ЕСКО компания;

2. Дългосрочен безлихвен кредит от ББР;

3. Общината да покрие 20-те процента на хората чрез общински фонд (община Перник и други ще се погрижат за жителите си по този начин).

Как общината може да захрани/финансира подобен общински фонд.

Най-бързият и лесен начин е чрез безлихвен или нисколихвен кредит от фонд ФЛАГ. Разговарях с управата на фонд ФЛАГ и получих потвърждение, че може да се направи. Разумно ли е общината да създаде такъв фонд?

Всяка община би следвало да прецени сама. Това е политика на общината.

Вземам за пример община Смолян, като областен център на област Смолян.

Според мен Община Смолян трябва да създаде общински фонд за финансиране на 20-те процента самоучастие, за да се погрижи за смолянчани. Според моите изчисления разходите за общината ще са в размер на 200- 250 хиляди лева, а ползите - че ще може да подаде всички сгради от резервите към етап 2 и най-важното - ще премахне бремето от главите на хората, които се колебаят дали да кандидатстват или не. Сумата е изключително малка за община Смолян.

 

Ако общината каже, че ще покрие 20-те процента на класиралите се блокове, всички блокове от резервите за община Смолян ще могат да подадат документи, без да се чудят, притесняват и създават междусъседски спорове.

Ако община Смолян, кмета Мелемов, председателя на общински съвет г-н Кацаров или който и да е от общинските съветници желае да се заеме със създаване на този фонд, аз ще се радвам да съдействам. Използвах нагледен пример с община Смолян като областен град. Но написаното се отнася и за останалите общини в област Смолян. Ако мога да съм полезен и да помагам - съм наличен.

Какво още? През 2024-та се очаква да стартира Националния декабонизационен фонд (НДФ), чрез който ще бъдат предоставяни средства за енергийно обследване

През 2024-2025 г. България ще разработи програмните документи за Социалния климатичен фонд на ЕС, който предвижда предоставяне на средства за енергийно обновяване на жилищния фонд насочен към енергийно бедните.

 

(Бр. 2/2024 на „Златоградски вестник“)