Новини

Общински: 29 са жилищата, подадени за одобряване от общината

Thursday, 08 February 2024 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В определения до средата на януари т. г. срок, общо 61 проектни предложения са подадени по процедурата за подкрепа на устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в Златоград. Тяхната обща стойност е 17 498 190 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 14 203 639 лв.

Стана ясно, обаче, че срокът за кандидатстване е удължен до 29. 02. 2024 г., а общия размер на средствата по цялостната процедура, е в размер на 282 470 400 лв. с ДДС. Одобрените сгради ще получат до 80 % безвъзмездна финансова помощ.

Община Златоград засега е подготвила и подала за одобрение 29 жилищни сгради, за които се очаква финансова подкрепа за енергийно обновяване. Тези сгради са следните:

 

1. "Стоянова и Гаджева", "Васил Левски" 61;

2. "Караасенови", ул. "Гривица" 10;

3. "Фибор", ул. "Хан Аспарух" 28;

4 ."Метахчови", ул. "Васил Левски" 59;

5. "Михайлови", ул. "Странджа" 4;

6. "Първанови", ул. "Беловидово" 30;

7. "Мушкови-1", ул. "Албена" 16;

8. "Чукел-1", ул. "Бяло море" 1;

9. "Шопови-1", ул. "Ахрида" 4;

10. "Братя Хаджиеви-1", ул. "Връх Костадин" 5;

11. "Велеви-1", ул. "Георги С. Раковски" 14;

12. "Малчо", ул. "Хан Аспарух" 34;

13. "Младост", ул. "Ерма" 74;

14. "Лападжови - 1", ул. "Гривица" 12;

15. "Бодурови", ул. "Здравец" 10 А, с. Старцево;

16. "Юрчиеви", ул. "Беловидово" 67;

17. "Кикьови", ул. "Възраждане" 2;

18. "Йорданови", ул. "Възраждане" 25;

19. "Куцови“, ул. "Васил Левски" 22, с. Старцево;

20. "Славови", ул. "България" 92;

21. "Караиванови-Илиеви", ул."Миньорска" 53;

22. "Тунджа-1“, ул. "Тунджа" 1;

23. "Кушлеви", ул. "Албена" 31;

24. „Кюлевчиеви Антон и Светослав“, ул. „Люляк“ 3А, с. Старцево;

25. „Бош“, ул. „Стефан Стамболов“ № 127;

26. „Къщата“, ул. „България“ № 108;

27. „Христови“, ул. „Беловидово“ № 50;

28. „Смирненски“, ул. „Смирненски“ № 5;

29. „Башев и синове“, ул. „Беловидово“ № 68.

 

(Бр. 1/2024 на „Златоградски вестник“)