Новини

Възможности в туризма у нас и със съседна Гърция дебатираха в Златоград

Sunday, 28 January 2024 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

След като в един от миналите броеве публикувахме снимки и текст за руините на общинската баня с минерална вода в Елин Пелин, сега ви показваме и тази есенна разходка из руините на национален курорт Момин проход, по надеждната информация на Българска асоциация за термално наследство. А поводът е, разбира се, не само „докарването“ на водата от Ерма река в Златоград, което е с вече 40-годишна давност.

 

Но и провеждането наскоро в Златоград на един от модулите по проекта за перспективите на туризма в нашия регион, по европроект Interreg Greece-Bulgaria на Смолянската асоциация по туризъм.

И както виждаме от снимките на екс санаториума в Момин проход, инхалатор, минерална баня - всичко е изоставено, докато ние все храним надежда за едно бъдещо водно минерализиране на Златоград.  

Хора на снимките не се виждат, но не защото фотографите са избягвали да влязат в кадър, а защото, оказва се, такива там няма, лисват. Пустош и обезлюдяване, с две думи.

В Момин проход, ако отидете на разходка и решите да си вземете една минерална баня, няма къде. Работят санаториумите, но там достъп имат само хора, настанени за лечение. И това е картината на нашите национални курорти с минерална вода почти навсякъде.

А причината е една-единствена - няма национална политика за развиване на местата с находища на минерална вода и осигуряване на широк достъп на населението до ресурсите.

За проблеми по използването на минерална вода в българските селища стана дума на споменатия по-горе диалог по европроекта на смолянския Съюз на хотелиери и ресторантьори, проведен с представители на общините Смолян, Златоград и Баните, Смолянско, което пък е стар балнеоложки център в нашия регион на Родопите.

Днес в с. Баните действа не само държавен санаториум за лечение с минерална вода, но и множество частни хотелчета, които ползват концесионно заявено от тях количество вода по 0. 55 лв. на кубик, която цена плащат на общината. Според хотелиерите, в Златоград, които се готвим да ползваме минерална вода от Ерморечието, трябва да сме подготвени не само за поредица бюрократични пречки, „осигурявани“ от държавата, но и за необходимостта от ползването на лекарска помощ при предоставянето на услугите за своите туристи. Защото ползването на минерална вода и услугите, които я съпътстват, има свои особености, от които пряко е зависещо и здравето на туристите.

Проявата в Златоград всъщност е един вид учебен семинар за членовете на Смолянския съюз по въпросите на социалната икономика в туризма, на който се обсъждат възможностите за подобряване на бизнес средата в туристическия сектор в региона, но и за обсъждане на възможността за укрепване на трансграничните бизнес възможности в туризма със съседна Гърция, чрез изграждане на мрежови бизнес форуми.

 

(Бр. 2023 на „Златоградски вестник“)