Новини

Златоградски хумор: Утрос ранкос…

Wednesday, 10 January 2024 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Един наш човек пратил сина си в Северна Гърция, понеже ни е близко тук, да учи.

Връща се скоро синът и баща му го пита:

- Как е гръцкия, научи ли го?

- Естествено, научих го…

-  Как е на гръцки врата – започнал да го пита баща му.

- Вратос – казал бързо синът.

- Добре. А прозорци как е? – питал пак баща му.

- Прозорцос – казал уверено синът.

- А легло? И то ли така близко? – питал бащата.

- А, легло си е леглос! – казал бързо ученикът.

- Добре. Като е толкова близко – утрос ранкос, ваднъж с Гегос, завидате овцос и веднага на баирос да попасете…

 

(Бр. 19/2023 на „Златоградски вестник“)