Новини

Старият български печат: Има ли чети в Македония?

Friday, 29 December 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

+ Писмо отъ охридския войвода Петър Чаулевъ - в-к "Свободен глас", 1914 г.

 

Вѣстницитѣ изнесоха, че пълномощнитѣ министри на Русия, Англия и Сърбия въ София сѫ направили постѫпки прѣдъ българското правителство по прѣминаването на чети въ сръбска Македония. Какво имъ е отговорилъ г. министъръ прѣдседательтъ ние не знаемъ, но знаемъ какво би отговорилъ всѣки единъ македонецъ.

 

Руския прѣдставитель че е правилъ постѫпки, не ни очудва, защото въ Македония и дѣцата сирачета и майкитѣ вдовици днесъ знаятъ, че това нещастие ни послѣдва съ участието и съ изволението на руската политика.

Руският консулъ въ Битоля е начело на сръбскитѣ терористи, всичко става по негова заповѣдъ! Ако има нужда, можемъ да му докажемъ съ безброй факти.

Но когато виждаме английския посланикъ да прави постѫпки, просто изненадва всички македонци, които сѫ хранѣли най-голѣма надѣжда на неговото правителство, чийто консулъ въ Битоля видѣха и дѣцата - за защитата на българския народъ да тича съ отворени гърди срѣщу сръбскиятъ стражарски револверъ. И ако софийския английски прѣдставитель бѣше запиталъ английския такъвъ въ Битоля, щѣше да научи много добрѣ кои и какъ се създаватъ четитѣ въ Македония.

Колкото за сръбскиятъ прѣдставитель, отговорътъ е много кратъкъ - чети отъ България до сега не сѫ минали. Тѣзи чети, които сѫ въ Македония, създаватъ ги сръбскитѣ потераджии — четитѣ. Всички войводи бивши и четници, заедно съ хиляди бѣжанци, сѫ въ България. Тѣ прѣкарватъ безсънни нощи, точейки ножовете си. Тѣ чакатъ смърьта на Сърбия, и ако тя не дойде за скоро отъ вънъ, тѣ ще доведатъ тази смърть неминуемо и ако не прѣзъ българската граница, то има още две други такива…