Новини

Българска памет: Ами Буйе и българите

Monday, 18 December 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

+ Как видя френския пътешественик българите при пътуванията си в Европейска Турция през 19 век...

 

 

1836-1838 - Ami Boue - роден в Хамбург 1794, по произход французин, учил в Германия, Швейцария, Англия и се установил във Виена. В 1836-1838 г. пропътувал цяла европейска Турция и благодарение на високата си научна подготовка могъл да публикува в 4 тома в 1840 г. трудовете си. По-късно, в 1854 г., Австрийската академия на науките публикува в 2 тома капиталния му труд върху неговото пътуване в европейска Турция, под заглавие Recuel d'itineraires dans la Turquie d'Europe. Vienne, 1854.

 

Стр. 60.

„Ниш е Български град с 16.000 души, от които 6.000 мохамедани”.

 

Стр. 80.

„Построен на Морава, Лесковец има 3.000 къщи, или около 12.000 души…

Овощните градини са много грижливо подържани от българите, които почти единствено населяват всичките многобройни околни селища”.

 

Стр. 211.

„Скопие има най-малко 10.000 души население, подавляещо (eminemment bulgare) българско, но има също цинцари и малко сърби…"

 

Стр. 212.

„Скопие е център на най-големия пашалък на централна Турция. Той обхваща 10 града, именно: Скопие, Кюпрулий, Щип с Новосело, Кюстендил, Калкандел, Дупница, Куманово, Джумая, Кратово, Радовиш и най-малко 5 селища, като Егри Паланка, Качаник, Костово, Струмица и Петрич.

Числото на селата е твърде голямо. Голямата маса е българска и с християнска религия (La grande masse est bulgare et chretienne)”.

 

Стр. 262.

„Ресен и Преспа се обитават в голямата си част от българи”.

 

Стр. 264.

„На Изток от долината на черни Дрин…населението е най-вече (surtout) българско".

 

Стр. 304.

„Куманово с 3.000 жители българи…"

 

II т., стр. 100.

„Жителите на Охрид са най-вече българи и цинцари; има малко албанци”.

 

Стр. 109.

„Гостивар е турско-българско селище от около 1.500 души."