Новини

Старият български печат: Македония под гръцко и българите в Сяр

Monday, 04 December 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

През 1941 г. списание „Македонски преглед“ публикува статия за българите в Гърция, написана от вече починалия български офицер от Крушево Владимир Руменов (1870-1939). Между многото интересни неща в нея, може да се видят и няколко документа на гръцки офицери в Серско от 1915 г.

 

“…На 20 март 1915 г. командирът на 18- пехотен полк на гарнизон в Сяр, донася под № Е. П. 75 на командира на 6-та дивизия, че всички млади войници на полка „…не само са българогласни, но чисти българи“ по убеждение, дълбоко заседнало в техните души до такава степен, че положението става извънредно опасно. По-доле гръцкият командир прибавя:

“Съобщавам ви също, че в качеството ми на командир не мога да храня никаква вяра в чувствата на тези войници, както за настоящето, така и за бъдещето. Така че наложителни са системни мерки. Нека отбележа, че при разпределяне на новобранците, в моя полк се зачислиха ако не почти изключително, то голямо болшинство българогласни, но най-вече убедени българи. Малцина са тези, които разбират гръцки, дори между ония, които имат претенцията да говорят.

Заслужава да се отбележи още, че между тези, които говорят и разбират добре гръцки, оказа се един, а именно Хаджи Иван, който е между най-фанатизираните и озлобени българи…“.

 

(Руменов, Вл., Българите в Македония

под гръцка власт. „Македонски преглед“,

кн. 4, 1941, с. 80-82)