Новини

Българска памет: Кога е началото на българската държава според Именникът на българските владетели

Tuesday, 28 November 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

Янко ГОЧЕВ

 

„Именникът на българските канове“ представлява пояснителен списък на ранните български владетели. Именникът е открит и публикуван от руския славист А. Попов в 1861 г. като текст, изкуствено вмъкнат в книгата „Елински и римски летописец“, между първата ѝ част (Четвърта книга на царете) и третата част (Хрониката на Георги Амартол), без да бъде отделен от тях.

 

Днес ''Именникът'' е известен от три независими преписа:

- Московско-Синодален (XVI в.) и също Погодинов (XVI в.) - открити и издадени от А. Попов [Попов, А., Обзоръ Хронографовъ русской редакции, част I–II, М., 1866 и 1869 г.];

- Уваров (XV в.) - известен от 1894 г., публикуван през 1946 г. от М. Тихомиров [Тихомиров, М. Именник болгарских князей, Вестник Древней Истории, 1946, кн. №3, с. 81–90 ].

Именникът съдържа кратки биографични данни за 13 владетеля и няколко пояснителни изречения. Всеки владетел е представен със стандартна формула, включваща името на владетеля, цифра (в буквен вид), показваща броя на годините на властване, рода на владетеля и накрая – календарна фраза, показваща годината на възкачване на престола.

 

„. Авитохол живя 300 години. Родът му Дуло, а година му дилом твирем.

. Ирник живя 150 години. Родът му Дуло, а годината му дилом твирем.

. Гостун, бидейки наместник 2 години. Родът му Ерми, а годината му дохс твирем.

. Курт държа 60 години. Родът му Дуло, а годината му шегор вечем.

. Безмер 3 години. Родът му Дуло, а годината на този шегор вечем.

Тези петима князе държаха властта от другата страна на Дунава 515 години с остригани глави. И след това дойде на страната на Дунава княз Исперих. Същото е и досега.

. Исперих княз 61 години. Родът му Дуло, а годината му верени алем.

. Тервел 21 години. Родът му Дуло, а годината му теку читем.

......твирем............28 години. Родът му Дуло, а годината му дван шехтем.

. Севар 15 години. Родът му Дуло, а годината му тох алтом.

. Кормисош 17 години. Родът му Вокил, а годината му шегор твирем.

Този княз измени рода Дулов, тоест Вихтун.

. Винех 7 години. Родът му Укил, а годината му имен шегор алем.

. Телец 3 години. Родът му Угаин, а годината му сомор алтем.

И този заради друг.

. Умор 40 дни. Родът му Укил, а годината му дилом тутом.“

 

Повечето от изброените владетели, 11 на брой, са доказани исторически личности, но най-ранните двама (Авитохол и Ирник) вероятно имат обобщаващ, легендарен характер.

Някои от владетелите са представени не с истинските им имена, а с техните прозвища (прякори, втори владетелски имена), например Гостун вместо Органа, Курт вместо Кубрат, Безмер вместо бат Баян и Твирем вместо Кормесий. Спорната дума "твирем" - второ владетелско име на Кормесий (721-738)?

Това говори за висока историческа компетентност и близост до тогавашните домашни исторически извори на автора на ''Именника.''

Нито в ''Именника'', нито в историята не е казано, че българската държава започва с Аспарух.

В ''Именника'' ясно е посочено, че българските владетели са управлявали 515 г. преди Аспарух, което посочва годината 165-а като начало на българската държава.