Новини

Календар ЗВ: 104 години Ньой - трагедията на един народ

Monday, 27 November 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

На 27. 11. 1919 г. в кметството на парижкото предградие Ньой сюр Сен е подписан Ньойският договор, който изважда България от Първата световна война.

Договорът представлява диктат на великите сили победителки, който узаконява втора национална катастрофа. Не само че България не успява да обедини своя народ, но са ѝ отнети още територии (Беломорието, Южна Добруджа, Македония, Западните покрайнини).

 

''Победена без да бъде бита'', България няма право да притежава модерни военни технологии, флот и авиация, а задължителната военна служба е отменена.

Сухопътните сили трябвало да не надминават 33 000 души, включително полицията. Репарациите, които България трябва да изплати на съюзниците според Ньойския договор, са в размер на 2,25 милиарда златни франка. Те трябва да се изплащат на 6-месечни вноски на Репарационната комисия, създадена с Версайския договор, която от своя страна ги преразпределя между съюзниците.

Първото плащане трябвало да бъде направено на 1 юли 1920 г., а последното - на 1 януари 1958 г. През първите две години лихвата върху репарациите е 2%, а през следващите години - 5%. В сумата на репарациите са включени и евентуални финансови претенции към България от страна на нейните съюзници. Създадена е възможност Репарационната комисия да отлага или намалява плащанията, в зависимост от възможностите на България В резултат на тежките условия на договора, новото или старо сръбско, гръцко и румънско робство, стотици хиляди българи търсят убежище в свободна България. Договорът е унизителен за България и десетилетия наред до 9. 09. 1944г. са организирани стотици протестни демонстрации срещу неговите условия, които доказват, че договорът няма да бъде забравен, нито простен. Между 1919 и 1942 г. във Военното на Негово Величество училище в София е създадена особена традиция. Спазва се един ритуал, който възпитава и поддържа духа на бъдещите офицери, бойци за обединението на разпокъсана и ограбена България. Накрая на вечерната проверка, при свалянето на знамето, докато трикольорът бавно се спуска по пилона, юнкер от старшия клас извиква високо:

- Помнете Ньой!

Блоковете бъдещи офицери отговарят хорово:

- Помним Ньой! Готови сме да мрем за България!

 

(Приложение - карта на България по Ньойския договор от 1919 г.)