Новини

Старият български печат: „Във Велес вашата пропаганда си е тикнала носът не в своя си чорап…“

Sunday, 26 November 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

+ До редакцията на сръбския вестник "Изток" – 1875 г.

 

Христо БОТЬОВ

 

 

...Вие тряба да ни обясните до де именно се простират вашите етнографически граници на юг и кои места влазят в границите на вашата Стара Сърбия; защото, по нашите географически и етнографически понятия, ние виждаме, че фактите, които ни навождате, говорят повечето за наша полза, т. е. че не Екзархията насилва сърбите да приемат българизмът, а вие и вашето правителство правите това с българският елемент в Македония.

 

Ето например, ние не можеме да си обясниме това ваше оплаквание: "През май месец тая година владиката Дамаскин, заедно с мюдюринът, е затворил училището (сърбското, разбира се, ред.) във Велес и е изгонил учениците".

Велес сръбски варош ли е? Велес влазя в границите на вашата Стара Сърбия?

Ние имаме глупост да мислиме (тая глупост имат и Хилфердинг, и Каниц, и Григорович, и Липранди, и много други етнографи), че Велес е български град и че се намира в Македония; следователно, не вие трябва да се оплаквате, че владиката Дамаскин е затворил училището ви, а ние - че вашата пропаганда си е тикнала носът не в своят чорап!

Не вие ли казвате, че "…в интересът на сърбите и на българите е да се не прави насилие, а да се остави секи да мисли, да работи и да се учи така, както мисли да му е най-добре"?

Какви свободомислящи хора!

Тогава какво търси вашата пропаганда във Велес? И защо вашите учители възбуждат народът да не припознава Екзархията?

Или и това е псувня? А скандалът в Тетово заборавихте ли? Но дордето ни отговорите на това, ние ще да резюмираме и другите свои псувни в няколко вопроса.

Кажете ни, молиме ви се, не съществува ли в Белград цяло едно дружество патриоти (това дружество ние нарекохме сволоч) под председателството на "филологическият осел" Милоша Милоевича, и не изпроважда ли това дружество пари, книги и учители в чисто български села и градове в Македония...!?

 

(Из обръщение на Христо Ботев

относно Македония, в."Знаме",

брой 20 от 29 юни 1875 г.)