Новини

Речено – сторено: Банкомати в две наши села – готово е

Tuesday, 31 October 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В с. Долен и с. Ерма река се сдобиха с апарати за теглене на банкноти.

Това стана след настоятелно искане на местните хора, след което общината прави запитване към управителите на банките в общината за евентуален интерес от тяхна страна. За съжаление такъв интерес от тяхна страна не е бил проявен.

Тогава от администрацията намират друг вариант чрез възможностите на АТМ, които вече са поставени пред сградите на кметствата в двете села и достъпът до тях ще е неограничен.

„Така всеки местен жител ще да може да разполага с парите си непрекъснато“, казва кметът М. Янчев.

Банкоматите са на Euronet в България, които според него не начисляват допълнителни такси при теглене с карта, издадена от българска банка. Таксата при теглене с такава карта се определя и начислява от банката издател на картата и е заложена предварително в тарифата на всяка банка, допълва той.

Клиентите винаги ще имат възможност да приемат или отхвърлят всяка транзакция и това е възможно на всяка стъпка от процеса на теглене. Ако клиентите откажат услугата, Euronet не начислява такса за прекратяване на транзакцията.

В края на краищата, дори и да се начислява някаква по-висока такса, по-важно е наличието на такава услуга в тези села непрекъснато и може да се теглят пари само в краен случай.

 

(Бр. 15/2023 на „Златоградски вестник“)