Новини

Памет: Капитан Акритас разбит от милициите на ВМОРО при село св. Марина

Saturday, 28 October 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

По поръка на гръцкия владика Германос Каравангелис, на 7. 02. 1906 г. андартският капитан Константинос Мазоракис, с прозвището Акритас, пише писмо до населението на селата Света Марина, Лековищица и Янчища.

 

В него ги „моли“ да не правят протести и предупреждава, че ще бъдат „убити: няма да бъдат пощадени и техните жени и деца; телата им ще разкъсваме на парчета“.

Краят на писмото: "Ще убиваме всеки, който не е с нас", издава решимостта на Акритас да повтори кървавото клане на старци и деца година по-рано, в Загоричане.

Писмото било предадено от селяните на войводата Лука Иванов, а по-късно изпратено до Балканския комитет в Лондон, за да добият представа в Англия за гръцкия терор.

В следствие на това, 50-членна андартска банда нахлува в с. Света Марина, за да наложи реда от „молбата“ на Акритас. С маски, андартите първо нахлуват в дома на председателя на местния комитет на ВМОРО. Тъй като го нямало, те насилили да отвлекат децата и жените. Дигнала се тревога из селото.

Селската милиция в състав 20 души, открива огън срещу "Христовите войници" и задържа нападателите до идването на милициите от Лековищица и Янчища. Като видели и нея, гърците почнали да бягат без всякакви правила за отстъпление и оставили пет убити андарти в т. ч. секретаря на четата им.

На другия ден станало ясно, че турския аскер бил из околните села и действал така, сякаш имало споразумение между командващия паша и капитан Акритас. Чак когато селяните се прибирали, войниците ги пресрещнали. Повечето успели да хвърлят пушките си зад храсталаците и плетищата, за да не бъдат обвинени, но пет души били хванати с оръжие и закарани във Воден. За чест на каймакамина, той ги освободил на следния ден.

„Аман от тези гърци!” – казвал той между своите хора, пише в своята повест със заглавие „Изповедта на един македонски четник“, за този случай писателят Алберт Сониксен. ЗВ