Новини

ПИСМОТО: СВИДЕТЕЛСТВО НА ЕДНА ТЪМНА ЕПОХА, НЕОСВЕТЕНА И ДО ДНЕС

Wednesday, 27 September 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

+ „…Отъ България искатъ такива количества храни и мазнини за войската си, че да продадемъ България, не можемъ да имъ набавимъ това…“

 

Столникъ, 23 септември 1944

Др. Десо,

Получихъ три писма наведнажъ. Твоето и маминото отъ 17 того и Мильовото отъ 19 того. Отговарямъ и на тритѣ ви писма своеврѣменно, че утрѣ е недѣля и нѣма поща, а днесъ щи изпратя писмото сигурно. Всичко що ми пишете е разбрано. Тукъ ставатъ нѣща , които ме задържатъ да се върнемъ въ София. Братушкитѣ сѫ го ударили прѣзъ просото. Влизатъ въ кѫщитѣ въ село, взиматъ си каквото имъ трѣбва и слѣдъ като ги нагостятъ и почерпатъ, започватъ да задирятъ жената на стопанина. Има много случай на изнасилване на жени и дѣца и народа е трепналъ много.

 

Народа толкова много е огорченъ отъ тѣхъ, че всички надежди, възлагани имъ по-рано, сега се изпариха мигновенно. Краднатъ коне, каруци и въобще каквото имъ попадне. Щомъ видятъ, че имашъ часовникъ на рѫката тѣ тѣ спиратъ и питатъ колко е часа. Ти си показвашъ часовника, а тѣ го грабватъ и казватъ на насъ е нуженъ. Ти нѣмашъ нужда отъ часовникъ. Нощно врѣме вдигатъ хората да имъ правятъ баници и колятъ кокошки. Въобще страшна напасть и кѫдѣ ще му излѣзе края не се вижда. Тия хора сѫ непросвѣтени и вършатъ своеволия, каквито най-дивитѣ племена не вършатъ. Тукъ на село всичкитѣ сѫ почти комунисти, но ако се гласува за тѣхъ, не вѣрвамъ да получатъ нито единъ гласъ. Тия , които бѣха шумкари сега се отвръщаватъ отъ тѣхъ и се отказватъ отъ комунизма. Дано тая работа не е задълго.

Въ Тетевенъ сте добрѣ, че не сѫ дошли още, но слѣдъ като имъ видятъ истинския ликъ, тогава ще разбератъ що е болшевикъ. Ритатъ хората да спятъ на земята, а тѣ спятъ на креватитѣ цѣли облечени и съ ботушитѣ. На единъ мой познатъ отъ с. Надежда обезчестели жена му прѣдъ очитѣ му, слѣдъ като ги приютили и посрѣщнали по християнски. Започнали да дѣлатъ трески отъ гардероба му за подпалка за огъня. Това ви съобщавамъ за свѣдение безъ да разправяте некуму. Казватъ, че щели да се взематъ мѣрки, но всичко е на вѣтъра. Азъ тукъ съмъ купилъ 200 кгръ. жито, но нѣма по кого да Ви го изпратя. Ще гледамъ въ Софиа да го изпратя, защото прѣдчувствувамъ голѣмъ гладъ.

Отъ България искатъ такива количества храни и мазнини за войската си, че да продадемъ България, не можемъ да имъ набавимъ това. Но Господъ е милостивъ и ще видимъ що ще правимъ. Завчера въ четвъртъкъ бѣхъ въ София. Ходихъ вкѫщи и у насъ всичко е въ редъ. Комшиитѣ , които живѣятъ въ г. Тучевъ и съ които пѫтувахме заедно прѣзъ евакуирането ни въ влака, сѫ се прибрали въ София и ти пращатъ много здраве. Господинъ Тучевъ праща много здраве на Миля и ми каза, че дъщеря му била болна отъ три мѣсеца отъ воденъ плѣвритъ и много се бѣспокоили за нея. Сѫщо госпожата му страдала отъ сърдце и той е въ София отъ единъ мѣсецъ за да чисти вкѫщи и развалинитѣ , но като че ли нищо още не е извършилъ.

Нѣма да купувашъ никакво брашно, освѣнъ до 50 кгръ. Азъ съмъ купилъ и ако стане нужда ще Ви изпратя или ще дойда и донеса. Излишни пари нѣма да харчишъ за нищо. Всичко си си набавила. Нито клечка дърва или други нѣща. Сега щомъ заколимъ прасето, ще се оправимъ и съ мазнинитѣ. Уплашилъ съмъ се отъ харчовѣ и ето защо апелирамъ къмъ тебъ да се харчатъ пари само за ядене. Недѣйте мисли, че сте на курортъ, а смѣтайте, че сте тамъ за да запазите живота си. Ще минавате най- икономично, като не се лишавате отъ най- необходимото, но и луксове сѫ достатъчни.

Сѣното ще продадете веднага. Мама ми писа , че сѫ го искали. Всичко е добрѣ. Ако въ послѣдствие искатъ повече, ще кажете, че стария го е продалъ прѣдварително. Дайте само 320 кгръ. колкото искатъ сега, а другото продайте и вземете парите, защото е твърде възможно да ви го взематъ и него и да не ви дадатъ единъ левъ. Мильо да провери какво стана съ миналогодишното сѣно и кога ще го плащатъ. Азъ за 40 тѣхъ на стария нѣма да мога да си дойда. Имаме си голѣми грижи и ние тука. Не се пѫтува така лесно , както Вие си прѣдполагате. Относно Митко и Вѣра що сѫ ви писали е вѣрно. тѣ сѫ живи и здрави. Защо не сѫ ви се обадили, това си е тѣхна работа. Писмата идватъ много разбъркано.

 

Банди ще го захраните по-силно отъ миналия октомври и нѣма да разправяте много, че имате прасе, защото могатъ да го реквизиратъ и ние да останемъ безъ резенъ сланина. Даже ако забѣлѣжите , че ще има нѣкаква реквизиция на свине и др. колете го веднага и го топете на масъ всичкото. Много здраве на всички Ви. Бѫдете здрави и много много въ тия врѣмена нѣма да притиндиратѣ за нищо. Азъ въ София се грижа и щомъ дойде врѣмето ще Ви телеграфирамъ и всички съ каруца тръгвате за София. Отъ думитѣ на Вѣра, Куна е разбрала, че Вѣра иска да отиде при нея, Зора и майка и, сигурно да си запази апартамента. Като ви се обадятъ, тогава говорете по-подробно.

ЦѢЛУВА ТѢ ТВОЙ НИКОЛА