Новини

Възможност: 1 млн. лв. за общините за местни пътища и улици

Saturday, 09 September 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Открита е процедура за предоставяне на финансова подкрепа на общините за извършване на целенасочени инспекции на пътната инфраструктура и изпълнение на коригиращи действия за подобряване на пътната безопасност.

 

Това съобщи наскоро ДА „Безопасност на движението по пътищата“. Мярката цели да бъдат подкрепени и насърчени общините да извършват инспекции на проблемни участъци в своите райони, свързани с нивото на безопасност на общинските пътища и улици за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия.

Основен акцент в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в България е интегрирането на подхода „Безопасна система“, насочен, включително към създаване на такава среда на пътя, която смекчава нежеланите тежки последици от пътнотранспортни произшествия.

Срокът за подаване на заявление за предоставяне на финансовата подкрепа изтече на 7 юли 2023 г.

 

(Бр. 14/2023 на „Златоградски вестник“)