Новини

Кметът Янчев: „Никога не сме били по-близо до осъществяване на проекта с топлата вода“

Wednesday, 06 September 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 + Наскоро специализирания вестник „Строител“ публикува интервю с кмета на общината Мирослав Янчев и по-долу изнасяме част от акцентите в разговора на колегите, съдържащи се във въпросите им и който има за подзаглавие заявката на кмета, че има готовност да изпълни „пълноценна инвестиционна програма за община Златоград“.

 

Тъй като по време на среща на кметове от страната с Камарата на строителите в България (КСБ) е било коментирано как заради липса на индексация на средства, заложени в договори, спират строителни обекти в Смолян и Златоград, кметът казва, че е наличен механизъм за увеличаване на договорени стойности по сключени договори, но липсва практическият елемент – не се превеждат финансови средства според този „механизъм“. Неприемането на държавния бюджет блокира текущата дейност в общините, както и изпълнението на започнати обекти.

Специално в Златоград пример е проектът за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа в града. По него има избран изпълнител и етапно изпълнение и сега е невъзможно да се завърши строителството – нужни са около 50 на сто повече от предвидените средства. При декларираното от държавата да осигури 15%, общината не е в състояние да осигури останалите 35 на сто.

„Трябваше държавата да създаде механизъм за проверка на допълнително необходимите средства и ако се докаже основателността им, да ги осигури“, смята кметът.

На въпрос за инвестиционната програма на общината за настоящата година, Янчев казва, че отсъствието на политики и хоризонти на национално ниво, задълбочава проблемите на общините – зададената финансова рамка е към отминал вече период и неотчитането на инфлационните процеси обрича приетите проекти на значително забавяне.

„Приоритетните капиталови разходи на общината са съобразно приетото решение на ОбС за разчет на финансирането им за сметка на преходни остатъци от целевата субсидия, формирана от общински приходи и заемни средства, включително приходите от 2023 г. На тяхна основа са инвестиционните ни намерения за благоустрояване на уличната мрежа в общината, както и подобряване състоянието на общинската пътна мрежа, обновяване на спортни площадки и ремонт на детски съоръжения, основен ремонт на канализация“.

В това изброяване кметът споменава и изготвянето на проект за благоустрояване централната част на с. Старцево, както и изпълнение на сондаж за водоснабдяване на мах. Доганица край с. Долен, строителни дейности в общинската болница и „изграждане на паркова среда за широко обществено ползване“. Споменава и за планирани през настоящата година обекти, за които ще се търси финансиране по различни европейски програми, без обаче да спомене кои са те.

На въпрос за продължаващата програма за саниране на жилища, кметът отговаря, че интересът на гражданите е голям – до момента в 48 жилищни блокове и къщи и в четири обществени здания, са въведене мерки за енергийна ефективност.

 

„Доста обекти се подготвят по Националния план на устойчивост и развитие – финансова помощ за саниране на домове, за което се изготвят формуляри за кандидатстване, изготвят се цялостни пакети с документи, необходими за участието на хората“, казва кметът и допълва, че през изминалите му кметски мандати е държал да води „прозрачна политика на баланс между потребностите и възможностите на общината: „Днес общината е такава, каквато исках да я видя преди време – светло, чисто, цветно и спокойно място за живот на съгражданите ми, предпочитана туристическа дестинация, с целогодишно привличане на туристи“.

Бъдещите ми проекти обаче са това, в което съсредоточавам мислите и действията си, завършва интервюто на Мирослав Янчев във в. „Строител“ – непреходна за мен е темата за топлата вода от Ерморечието, в чието осъществяване никога не сме били по-близко, благоустрояване на улична и пътна мрежа, изпълнение на колектори и водопроводи, както и проекти в социалната сфера.

 

(Бр. 14/2023 на „Златоградски вестник“)