Новини

Личен поглед: Ще се „озаптят“ ли хулиганите в Парламента?

Saturday, 02 September 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 Евтим ЦВЕТКОВ

 

Вече неведнъж в парламента – поредната адска хулиганска проява на тъпаците изрожденци, след която депутатите отново прекратиха работата си. Председателят наложи наказание на главния хулиган, което не бе осъществено, т. е. не бе изгонен, а същият продължи да деребейства в зала. Та това наложено, макар и невлязло в сила наказание на Копейката жалка, бе повод председателят да бъде поздравен от някои медии…

 

Но заслужава ли той този поздрав? Отстранил го е на думи, но не извика квесторите да го изхвърлят. Предпочете най-лесното - да прекрати заседанието, както направи още няколко пъти при подобни случаи. А по-трудното е да бъдеш председател и да вкараш в пътя хулиганите, които пречат на НС да работи. Лесното е при всеки изблик на изрожденци председателят да прекратява заседанието. И кога тогава ще работи НС, се пита в задачата?

За системно нарушаване реда в залата чрез хулиганстване, председателят може да отстрани Копейките от участие в заседания. А не да прекратява работата на парламента. Досега избраният толкова трудно Желязков се очертава твърдо като много слаб председател. Да не кажа нещо по-силно - не може, абсурдно е, 10 души да се гаврят с Правилника, т. е. с общоприетия ред в НС, а председателят да им обяснява кой какви права имал…

Ако квесторите, които той не посмя да извика, не могат да се справят, може да предложи за гласуване решение на НС за отстраняване от зала или пък да ги скъса поименно от глоби – за всяко хулиганско действие и възпрепятстване на работата им… Но засега депутатите стоят пред тези изрожденски безобразия с глътнати езици и не смеят да предприемат нищо. Още повече – Парламентът вече има управляващо мнозинство и то е длъжно да предприеме нещо за възстановяване на подходящ работен ред и атмосфера в НС, а не да трепери пред една изключително нахална, направо казано - брутална по изяви част от новите избраници.

Пак ще напомня – гръцките изрожденци бяха „Златна зора“, имаха група в тяхното НС, действаха по същия начин просташки, но по членове и алинеи в един закон бяха не само озаптени, но и арестувани и сега излежават присъди! Това е!

В противен случай 49 НС на България го чака провал! Безславен и унизителен провал!

 

(Бр. 14/2023 на „Златоградски вестник“)