Новини

Лято е - Бялото или Черното…

Thursday, 10 August 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Владимир КАПЕРСКИ

 

Връщам се от Гърция и ме посреща веселото вълнение на патриотична творческа дискусия дали нашето Черноморие е по-добро за летуване от гръцкото Беломорие, или Гърция е по лошата възможност за морски отдих от България...

Ще засегна само една гледна точка, най-съществената - застрояването на двете крайбрежия. Гръцкото е строено с култура и отговорност - сградите за летуване са едно-, най-много двуетажни, красиви, леки, интимни, щадящи природата, човека и добрия вкус.

Българската е грандоманска, блокова, бетонна, брутално газеща природата, чувството за уют, човешката мярка, строена от мутри, предимно за руски групи.

Пилонът с националното знаме на Рожен обобщава смисъла на горното.

Иначе - не отнемам правото на всеки да се омайва от патриотичните си сънища…

 

(Бр. 11/2023 на „Златоградски вестник“)