Новини

„Шишеяд“ за пластмаса до площада в Златоград

Thursday, 10 August 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

С цел да ангажира активно гражданите си в процеса на разделното събиране и рециклирането, на 18 март – Световен ден на рециклирането, до площад в града бе поставена арт инсталация, наречена “Шишеяд”. Желанието е да бъдат стимулирани жителите и гостите на града да изхвърлят разделно своите бутилки от вода.

В „Шишеяда“ гражданите ще могат да пускат само PVC шишета, които задължително трябва да са смачкани, за да може съоръжението да поеме по-голямо количество, което после ще бъде предадено за рециклиране. На самата инсталация има специално поставена табела, показваща правилния начин, по който трябва да се третира бутилката преди да бъде пусната.

С поставения „Шишеяд“, общината се присъединява към кампанията на сдружение „BG Бъди активен“ - “Рециклирай ме!". В цялата страна, като част от едноименната кампания, до момента са поставени над 60 шишеяда, разположени в 30 различни населени места. Инсталациите са разположени на централни и посещавани площади и градски зони, училища и детски градини, като има и пътуващи шишеяди, които гостуват на различни спортни и културни събития.

 

(Бр. 11/2023 на „Златоградски вестник“)