Новини

Писмото до кмета

Wednesday, 26 July 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Уважаеми г-н кмете!

 

От 1 октомври т. г. поделението на EVN в Златоград се премества в Момчилград.

Без да е известна причината, както и разчетите от икономически и социален план за това решение на централата на компанията в Пловдив, то несъмнено не е в интерес на нашия град, откъдето се подържа и контролира електроподаването и за съседния град Неделино.

В редакцията на „Златоградски вестник“ сме подготвили материал за този проблем и ако желаете, в броя за април може да дадете за публикуване и свое становище за това доколко това ни засяга като досегашен център в електроподаването в региона.

Може също така да дадете и допълнителна информация по проблема, разбира се ако разполагате с такава, както и дали възнамерявате да предприемете нещо, така че да се избегне едно такова развитие.

Ефим Ушев

 

(Бр. 10/2023 на „Златоградски вестник“)