Новини

Българска памет: „Златогривий лъв реве из Балкана…“

Friday, 21 July 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

Даниела ГОРЧЕВА

 

Тези дни, в които някога се водят сраженията на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, трябва да напомним колко трудно се изгражда народната памет и колко лесно се подменя тя от тоталитарната комунистическа държава и нейните пропагандни лъжи. И да напомним, че българският национализъм винаги е бил демократичен и е зачитал правата на човека, а не шовинистичен.

 

Прокламацията, която войводите прочели при тръгването на четата от Букурещ, показва, че демократизмът на Васил Левски не е изолирано явление сред българските борци за национална свобода, а е същност на българския възрожденски национализъм, който е демократичен и либерален.

Прокламацията е отпечатана на 22 юли 1868 г., във в. „Народност”:

 

Братя българи!

Теглилата, причинени на нас от турското правителство, станаха вече несносни. То вместо да облекчава нашето състояние, от ден на ден го прави по-нетърпимо: от всичко това няма друго спасение, освен да станем с оръжие в ръка да подирим своите права и свободи..

Ето, братя, ний ви показваме пресвят пример за това като се хващаме за оръжието; следователно последвайте ни и ще бъдете достойни потомци на нашите славни прадеди: Крума, Бориса, Симеона, които никак не търпяха чуждото срамно и низко за човека иго.

Не надявайте се никому да дойде, да ви освободи седящи със сгърнати ръце! Не слушайте ничии съвети, а само и само надеждата ви да бъде основана на вашите юнашки ръце, защото те са истински и верни ви приятел и помощник, който ще ви помогне и избавят.

Братя! Времето е дошло и ни вика да си дирим нашите права. Нека го послушаме и се покажем пред света народ, достоен за свобода.

На всекиго бил от каквато и да е народност, па и на самия турчин, седящ мирно, ще бъде почетена: честта му, имота му, тъй също и вярата му.

Намерението ни е да изгоним несносното злоупотребление и да си добием народните правдини и свободата.

Братя, златогривий лъв реве из Балкана и ни вика! Нека всички се притечем под неговия препорец и съгласно с една уста извикаме: “Свобода или смърт!”

 

(Стара планина.

Привременното правителство”)