Новини

Общински: Специална комисия обсъжда възможности за водата от Ерма

Friday, 14 July 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Кметът на общината е издал заповед за назначаването на комисия, която да извърши 72-часови проби на минералната вода чрез помпа в района на Ерморечието. Помпата е във водовземното съоръжение в селото и при изваждането ѝ с нея ще се задоволяват потребностите от минерална вода от находището там.

 

Басейните в хотелите и училищата в Златоград ще имат възможност да предложат на посетителите си нашата минерална вода. Помпата, заедно с принадлежностите към нея – кабели и табло за управление, са на обща стойност от 36 хил. лв. с ДДС и са осигурени от бюджета на община Златоград, по предложение на Янчев. Изборът на закупената помпа е съобразен с представителите на местния бизнес, които ще са евентуални преки ползватели. Помпата и кабелите са изработени в съответствие с температурата на водата в Ерма река - издръжливост от 90 градуса по Целзий.

„Ползването на минералната вода с тази помпа дава възможност да експлоатираме ресурса с по-малък разход на ел. енергия, което на първо време е удовлетворяващо, но не изпълнява напълно вижданията ми и следваните от мен и екипа ми цели - отопление по екологичен и щадящ природата начин, както и за балнеология“, казва кметът.

Изграденото до момента, както и подготвената проектна документация, според него са задължително условие за цялостната експлоатация на топлата вода, но остава отворен въпросът за осигуряването на финанси за докарването ѝ. Общинският бюджет не може да покрие тези разходи и затова търся възможности за финансиране от държавния бюджет, донорски програми и други.

В миналия брой на вестника публикувахме внесената до ОбС докладна по темата - затова да се създаде акционерно дружество, което да развива топлата вода като търговец. Информацията за това бе разгледана от общинските съветници и предстои да се постави на широко обществено обсъждане сред гражданите и бизнеса - да се създаде ли акционерно дружество, какво да бъде участието на общината в него, каква да бъде дейността му.

„Моето виждане, ако се стигне до решение за създаване на дружество, е дял на общината в него от минимум 51%. Задължително е да се гарантира, че водата ще остане в обществена полза с решаващ глас на общината, независимо дали в публично акционерно дружество или под друга форма“, казва още кметът, като призовава да не се прибързва.

Лично той си поставял две основни цели по този проект – първо, задоволяване на неотложните нужди на местния бизнес от това да предлага минералната вода на Златоград, и второ - да се създадат максимум условия в посока на реализиране на т. нар. от него и екипа му “голям проект” - и за отопление на населението.

 

(Бр. 9/2023 на „Златоградски вестник“)