Новини

Общински: Евросредства за телемедицина в болницата

Saturday, 08 July 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

Чрез проекта на общината за златоградската болница и медицинското оборудване, което ѝ е дарено по него, успяхме да накараме медицинските специалисти да започнат да търсят възможностите за ползване на различни приложения на т. нар. телемедицина.

 

Това заяви наскоро кметът на общината Мирослав Янчев пред гостуващата в града Българска национална телевизия. „Убеден съм в полезността на възможностите, които се дават за малките и планински лечебни заведения. Защото с въведената система на телемедицината, болницата ще може да предлага удобен начин за комуникация между лекар и пациент, като премахва необходимостта от физическо посещение на лекарския кабинет“, каза той.

Така успешно може да се проследява състоянието на болни с хронични заболявания, да се споделя медицинска информация, да се проследява придържането към медикаментозната терапия. Проектът е с европейско финансиране и така се осигуряват средства за изпълнение на дейности, които не биха могли да бъдат изпълнени от общинския бюджет.

Кметът специално отбеляза инициативата на Ротари клуб Златоград-Неделино, за която писахме в миналия брой на вестника - за създаване на Фонд „Стипендия“ за медицински кадри за двете общини. Акцентът е върху студенти по специалността „Медицинска сестра“, като в процеса на реализация на инициативата ще се разшири и кръга от подпомагани медицински специалности, съобразно потребностите на болницата в Златоград.

Чрез този фонд се покриват определени разходи за обучение, като обаче студентите предварително са сключили договор с местната болница или други медицински структури в общината. МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” в Златоград предоставя здравни услуги на жителите от три общини - Златоград, Неделино и Кирково.

Затова община Златоград, с финансовата подкрепа на Европейския съюз, обновява материалната база и модернизира медицинското оборудване в местната болница.

Въпреки ограничените собствени приходи, общината под формата на субсидия ѝ предоставя ежегодно средства от общинския бюджет.

 

(Бр. 9/2023 на „Златоградски вестник“)