Новини

Нашите възрожденци: Мъчиха ся да заглушат гласът на истината..

Tuesday, 04 July 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Васил АПРИЛОВ

 

В нашето време в Солун и в селата, ще найдете в них секъде българско народонаселение.

За да преведе някой нещо от един язик на други, требува да знае совершено той язик, на който превожда. Кога, за да ся преведе само Ветхият завет, Птолемеите употребиха седемдесят толковници, които бяха изучени във високите учебни учреждения в Александрия, която тогава цъфтеше в учението, то как може да придумаме, чи за да ся преведят сичките наши священи книги, ся трудиха само два брата и то в такова време, когато римското правителство весма малко ся грижеше за учението.

 

Според легендите, двата брата Кирил и Методий като солуняне изучили българският от словенете, които живеели в Солун... Греците от вкоренялото в них искони предубеждение, считат за унижение, ако ся учат варварски язик. Тия могаха да изгонят римсият язик из канцелариите на своите победители и да воведат във Восточната римска империя греческият, който в сегашния си вид се е отдалечил от стария много повече, нежели сегашният български от тогавашният. Грецкото самолюбство ся е показвало сякъде... Как тогаз синовете на един знаменити римски сановник да учат варварски език? Това щеха да го считат за низост...отступление от здравият смисъл... И така кога имаме пред очите си неспорни доказателства, чи греците ся отвращават от сичките словенски наречия, които им са толкова нужни (като руският например, който е толкова нужен на греците за отношенията им с Русията, която им покровителствува и която така много нещо е направила за них) - сега бива ли да ся рече, чи в това време, кога още империята им мерцаваше с какво да годе сияние, тогавашните греци щеха да ся учат български?

Както горе казахме, изобретателите на българската азбука Кирил и Методий, требува да са били същи българе и да са изучили греко-елинският вероятно в Цариград... Г. Тирол говори, чи тии изучили в Солун сербският язик в тамошен сербски манастир, когото той г. Тирол предполага да е бил там... Сербски язик в такъв град, дето никак не е имало серби и сербски монастир, кога сербите били още язичници и къде и сега нема ни един словенски монастир?! Това е нещо много странно и неразумително... На грецкото духовенство е чудно, че сегашните българе не говорят совершено по наречието на священото писание, наречие, с което требувало да говорят преди тикяща годин; но зачто тии нямат такива сомнения за сегашният грецки и италиански язик, към елинският и римският?

Кога тия язици...ся изменили от времето, защо старобългарският...требувал да ся уварди неизменно? До това ложно заключение довело е руските учени това, чи тии никак не учат новият български язик. Само един Юрий Иванович Венелин стъпи на това поприще...

Страстите и личността на современниците ся мъчиха да заглушат гласът на истината, която говори с неговата уста, но истината ще възтържествува...

 

(Бр. 9/2023 на „Златоградски вестник“)