Новини

Напенальки: Нимой му ходи в краян...

Sunday, 04 June 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

. Сва да не ти е детищи пишкоть – не смятай това за детска игра;

. Тва се рови в камень – за нещо направено, което е важно и хубаво;

. Айсе са задъби – засече, не се сеща за нещо, което трябва да каже;

. По джурапесе е пълно с петунки – чорапите са с много кръпки;

. Съва жена нема да патакса – тази жена няма да се спре;

. Женана ма яце насмота – жена ми ми се сопна, критикува ме за нещо;

. Той си е айней затрален – разсеян, занесен човек;

. Гльъдай го какво всица – гледай как забърза, върви отсечено;

. Като га ми са разнище – като че ли вече не ми се иска;

. Сета ли са коте от сюркя, та и той – за човек, който не разбира, както и котката от оцет;

. Зорлен са жуве, зорлен са не умира – насила може да живееш, но насила не се умира;

. Дигна ми са умутът – престанах да се надявам;

. Яска/леска ма яце главъса – много ме боли главата, болки пулсират в главата ми;

. Те ма лу фата за устаса – каквото и да кажа ме засича;

. Храни душа, да та слуша – хапни си здраво, за да си добре;

. Нимой му ходи в краян – не се задълбочавай – за даден проблем;

. То си му бива да е кък ще – 1. все му е едно какво се мисли за него; за недоглеждащ работата си;

. Голем си тюмбелек – за трудно подвижен, но и за мързелив човек;

. Дойде и ни са подкукуди – дойде неканен, натрапи ни се.

 

(Бр. 7/2023 на „Златоградски вестник“)