Новини

Още успехи на наши гимназисти из страната

Sunday, 28 May 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Други успехи на нашите ученици от СУ "Антим I" доказва, че то действително е училище за първенци. Лора Кинанева е класирана на националния кръг на олимпиадата по български език и литература. А на XI Национален ученически конкурс на името на Григор Попов на тема "Светът под лупа", ученическият ни Клуб "Млад журналист" е класиран на II място със своя в-к "Антимовец". Популяризиране на добрите новини, възпитаване в социална и гражданска ангажираност, отстояване на позиция чрез универсалните човешки ценности за доброта, човечност, милосърдие и съпричастност, както и повишаване интереса на учениците към творческа, изследователска, събирателска и краеведческа дейност, са сред основните цели на този конкурс.

А тези дни стана известно, че първо място завоюва ученичката от XI клас Виктория Ханджиева, в Национално състезание "Публични финанси". Темата на разработката е "Загуби и ползи от отлагане приемането на България в еврозоната".

В деня на официалната годишнина от откриването на първата българска финансова катедра – „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“-Свищов, комисия от преподаватели проведе процедура по селекция и класиране на депозираните есета от средношколци в конкурса „Финанси ‘2023“. На база на критериите качество, обоснованост, оригиналност, иновативност и реализуемост на идеята, комисията класира нашата гимназистка на призовото място. Виктория е наградена със Сертификат и възможността да запише избрана от нея специалност в Свищовската Академия след завършване на средното си образование. Получава правото и на парична стипендия.

 

(Бр. 7/2023 на „Златоградски вестник“)