Новини

Общински: Нова техника е доставена в общинската болница

Thursday, 25 May 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

По Програма за трансгранично сътрудничество между Гърция и България, за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ общината е закупила PACS сървър и диагностична работна станция.

Това е модерна технологична придобивка за болницата в града. Чрез нея ще се създаде архив на всички образни изследвания, снети от апаратите за диагностика – рентген, скенер и мамограф. Благодарение на нея ще се бъдат създадени електронни досиета на пациентите, което ще позволи и развитието на телемедицината в болницата. Чрез уеб базирано приложение завеждащите отделения, както и общопрактикуващите лекари, ще имат достъп до образните изследвания.

В рамките на проекта в предходни етапи, за здравното ни заведение бе закупен мамограф, който впоследствие се дигитализира; медицинско оборудване – кислороден концентратор, кислородни бутилки, оксиметър за пръст, болнични легла – обикновени и за интензивна грижа. Доставена бе и линейка, която да обслужва жителите на общината.

 

(Бр. 7/2023 на „Златоградски вестник“)