Новини

Още по темата: Мирослав ЯНЧЕВ: Идеята за нов общински пазар е още от 2008-а

Monday, 22 May 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Атаките към проекта с използване език на омразата, са насочени лично към престижа на кмета и нямат мисъл за обществено добро, смята Янчев

 

След публикациите в последните броеве на ЗВ, осветяващи съдбата на новия кооперативен пазар, последваха още реакции в някои социални мрежи, хвърлящи в пространството неверни, меко казано, версии. Които явно са предизвикали кмета на общината да излезе с разяснение пред потребителите на мрежата. Публикуваме го по-долу, без корекции. ЗВ 

 …

За да бъдат реализирани в настоящия програмен период каквито и да са проектни идеи, е необходимо те да са заложени като дейност в Плана за интегрирано развитие на община Златоград (ПИРО). В ПИРО се залагат приоритетни дейности за изпълнение в периода 2021-2027 г. Идеята още от 2008 г. беше да се реконструира съществуващият терен, на който се организира в момента общинския пазар.

ПИРО е приет през 2021 г., а бюджетът в Плана е примерен. Нека отбележа още веднъж, че в ПИРО са водещи проектните идеи, като стойностите им са прогнозни. Заложената в ПИРО стойност за изграждане на нов Кооперативен пазар, е формирана на база идеята от 2008 г.

След проведени срещи с представители на Джамийското настоятелство, се обсъждаха други терени, на които да се изгради общинския пазар. Защото, по време на обществените дебати, бе изразено недоволство от факта, че настоящият пазар е разположен върху терен, който е бил използван за гробища. Подчертавам, че от морална и етична гледна точка се съобразихме с това недоволство и предложихме нов терен, на който да се изгради съвременен общински пазар. Проектирането на общинския пазар е изпълнено и документацията е приета в пълен обем през 2022 г. Проектирането дава количествена сметка. За определяне на прогнозната стойност за изпълнение на строително-монтажните работи по изграждането, е направено пазарно проучване. Прогнозната количествено-стойностната сметка е 1 679 972 с включен ДДС. След проведена обществена поръчка, за избор на изпълнител с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждането на обект „Общински кооперативен пазар“, е сключен договор с „Екип холдинг“ ЕООД, на обща стойност 1 678 339 с включен ДДС. В тази стойност не са включени разходите за упражняване на авторски и строителен надзор, които са задължителни по време на изпълнение на строителството.

Изграждането на Общински кооперативен пазар предложих да се включи в Инвестиционната програма на общината за 2022 г., като посочих финансирането му да стане чрез поемане на общински дълг, който да се погасява поетапно до 10 години.

Политическите ни опоненти използват популярната социална мрежа Facebook, за да разпространяват клевети и обвинения в „лъжи и манипулации“, като една от тях е публикация на Йорданка Романова. Употребата на езика на омразата е спекулативна и насочена да урони престижа ми като кмет, а не да се покаже обществена ангажираност и мисъл за развитието на общината ни.

 

(Бр. 4/2023 на „Златоградски вестник“)