Новини

Българска памет: Отново нещо непознато от неизчерпаемия гений на Вазов

Sunday, 14 May 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

Янко ГОЧЕВ

 

За него славянската идея е едно ръждясало оръжие, което в ръцете на Русия е смъртоносно и трагично за България, българския народ, техните идеали и стремления за Обединение.

Русия продължава да следва имперските си планове за унищожението и раздробяването на България, за сметка на славянските и православни съседи - Сърбия, Гърция и Румъния!

Както когато руската дипломация ни заби нож в гърба през 1913 г. и ни доведе до "Първата национална катастрофа", така и през ПСВ, с помощта на марионетките си на Балканите - Сърбия и Румъния, за втори път ни прониза с отровното си острие!

 

Разцвет на славянската идея

 

Да, Далмация славянска на Италия обещана.

Добруджа славянска златна на ромънеца дарена.

Грозна пакост във Кюстенджа със цалувка осветена.

Ах, славянската идея процъфтява на Балкана!

 

Сърбин - лих брат, лих славянин - въз славянин друг насочен

(Знаем на кое точило беше меча му наточен!)

Смърт на Крумовий потомък! Удряй, сине на Душана!

Ах, славянската идея процъфтява на Балкана!

 

И Русия, страж вековен на славянските завети,

влаху плячката да пази днес кървави си ръцете

с кръв славянска, чиста... Боже! Ти дари ѝ сяйни

гении, борци, поети, сили и блага безкрайни,

 

и народ безчислен, храбър, и богатства неброими,

степи и поля велики и моря неизмерими.

Но защо в главите мъдри, днес що водят съдбите ѝ,

в щедростта си безконечна малко умец не тури ти?

 

20 окт. 1916 г. Иван Вазов