Новини

Отглас: Улица „Колю Фичето“ в Старцево ще се прави, но триетапно

Friday, 05 May 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Проблемът

„Още на 4 януари общината е възложила проектиране на ул. „Колю Фичето“ в Старцево, за да може да се благоустрои възможно най-скоро. Разходите за това ще бъдат включени в бюджета 2023 г.“ – това написахме в броя на ЗВ от 31 януари т. г. На 3 януари обаче, в първия работен ден от Новата година, в общината е внесена подписка от стотина жители на селото за тази проблемна улица, „създаваща неудобства за живеещите на нея“, както са записали хората.

Защото тя е „с голяма денивелация, тясна, пресичаща дерета и неравна, ежедневно предпоставка за транспортни произшествия“. Тази улица в Старцево често при дъждове се затрупва от скални маси и дървения от прииждащите дерета. И разбира се, имало е нещастни случаи и щети на автомобили, отнесени дърва за огрев и пр.

Затова е нужна спешна намеса от страна властите за нейното благоустрояване.

Решението

На тази жалба от нашите читатели кметът на общината е изпратил своя отговор, в който потвърждава, че е възложено проектиране на въпросната улица, която е с дължина 1100 м и то ще бъде изпълнено триетапно, по съответните части от нея.

В заданието е включено и проектиране на подземни съоръжения за битова и дъждовна канализация, подпорни и укрепителни стени, както и завършващата трайна асфалтово-бетонна настилка. Разходите за всичко това ще са за 24 480 лв., са пресметнали в администрацията, които ще бъдат включени в капиталовите разходи за тази година. Единият от споменатите три етапа ще бъде поет от общината, а останалите два – от външно финансиране, уточнява още кметът пред жителите на Старцево.

Предстои в най-скоро време провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на строителните дейности.

 

(Бр. 3/2023 на „Златоградски вестник“)