Новини

Статистическо: Само 37 деца са записани като златоградчани за година

Tuesday, 02 May 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

+ Какво ни показват някои демографски данни за 2022-а от Златоградско

 

На честия въпрос на наши читатели колко са към днешна дата жителите на Златоград и общината като цяло, досега отговаряхме, че в града бяхме около 8 хил., сега сме 6 хил. души, а за общината – бяхме около 12 хил., сега сме около 10 хиляди.

 

И не сме били далеч от истината – от справка, направена в общината става ясно, че в Златоград към днешна дата живеят 6846 жители, а общо с населението в кметствата, по постоянен адрес са 12 147 души, а по настоящ адрес са 11 190.

Малко над 200 души е разликата между тези състояния в най-голямото село в общината – Старцево. Където по постоянен адрес са 2242 души, а записани с настоящ адрес – 2087.

В с. Ерма река те са съответно 855 и 772 души, 1138 и 1056 души в с. Долен, в с. Аламовци – 282 по постоянен адрес и 234 по настоящ адрес. В с. Страшимир съотношението е 95:76, в с. Цацаровци – 56:52, в Пресока – 33:35, в с. Кушла – общо 32.

Жестока в известен смисъл е графата с родените и починалите граждани, защото виждаме, че родените през 2022 г. бебета в Златоград са едва 37, а починалите – 103. А това е общата бройка и за общината, защото по кметствата няма отбелязани раждания. Затова пък общо за общината починали са 167.

Общото число на сключените граждански бракове в общината са 53, от които 47 в Златоград.

 

(Бр. 2/2023 на „Златоградски вестник“)