Новини

Актуално: Защо е невъзможна коалиция между ГЕРБ и ПП-ДБ…

Thursday, 27 April 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

Евгений КЪНЕВ

 

Академик Денков ясно обясни защо НЕ може да има коалиция между ГЕРБ и ПП-ДБ.

Защото двете коалиции са като водата и маслото. Защото Философията на едната коалиция е държавата да се управлява чрез “правото на силата”, а на другата чрез “силата на правото”. Вертикалното силово срещу хоризонталното съгласувано упражняване на властта. Източният срещу западния модел на публично поведение.

 

На държавно ниво този конфликт се проявява между формата на заложената в Конституцията “правова държава” - чл. 4(1), и нейното по съдържание битие на силова държава с тесен неизбран елит, който упражнява паралелна нелегитимна власт.

Затова нашите формални институции (закони, постановления, наредби, правила) не работят защото са блокирани от неформалните институции (манталитет, култура, обичаи и навици на хората, прилагащи правилата).

На ниво икономика, този конфликт се проявява между пазарна и рентиерска икономика. Едни бизнеси искат да печелят през пазара и инвестират в продукти, технологии и хора. Други искат са печелят през политиката и инвестират в политически чадъри, като споделят рентата от липсата на конкуренция.

На ниво фирми, този конфликт се проявява в структура и архитектурата на самата фирма. Типично за рентиерските фирми е структурата с шеф-собственик на върха, който решава почти всичко сам. Правила няма, защото се сменят всеки ден. Като си отиде собственика, с него си отива политическия чадър и контактите, а фирмата загубва своята стойност.

Фирмите, които работят на пазарен принцип изграждат по-хоризонтални структури с обособени звена, на която е делегирана власт и отговорност при вземане на решения и има нива за типа решения, които могат да се вземат. А фирмите работят и без собственика си и да увеличават своята стойност. И всичко това опира именно до културата.

Правото на силата се предпочита ПРЕДИМНО от по-възрастните поколения, расли по съветско време с патриархална култура, с по-слабо образование и доминиращо влияние на бащата в семейството им.

Силата на правото се предпочита ПРЕДИМНО от по-младите поколения, израсли не само в демокрация, а и успели да живеят и учат в западна култура, с високо образование и доминиращо или поне равно влияние на майките им в семействата.

Това което е България днес е именно фундаментален сблъсък на две антагонистични култури.