Новини

Календар ЗВ: „Всички еднакво да се стараем за общото ни подобрение“

Tuesday, 25 April 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

+ Христо Г. Данов – 195 години от рождението му

 

 

„…Но превзети от различни страсти, ядем се като риби един друг. Всякой се обладал от най-горна степен самолюбие, всякой работи само за себе си, а за другиго не ще и да знае:

- гражданинът не промишлява за селянина, а селянинът нехае за гражданина;

- ученият не поучава простия, а простият не взема от учения;

- богатият не помага на сиромаха, но и сиромахът не приближава до богатия.

И така на една страна владее охола и надутост, а на друга – лудо нехайство, па – и двамата в ямата! Тук никой и не помишлява, че всички ние сме едно тяло, че интересите ни са общи и че всички еднакво трябва да се стараем за общото ни подобрение както нравствено, тъй и веществено, ако искаме да бъдем и частно всякой за себе добре. Но всякой ударил по своему и само за себе, па где пукнало, да пукнало. Според това чудно ли е, гдето всички наши общи работи у всяко място вървят тъй наопаки?“

 

(Бр. 2/2023 на „Златоградски вестник“)