Новини

Общински: Ремонтира се Здравната служба в с. Долен

Saturday, 22 April 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В рамките на проект, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България, през декември 2022 г. приключи основният ремонт на сградата на здравната служба в село Долен. Стойността на ремонтните дейности е 124 590 лв.

Направена е нова покривна конструкция, ремонт по фасадата на сградата, изградена е мълниезащитна инсталация, монтирана е нова PVC дограма на прозорците, вратите са подменени с нови, външното стълбище е ремонтирано. Във вътрешните помещения също е извършено обновяване – ново медицинско оборудване и обзавеждане.

„С обновената сграда на здравната служба в селото ще се подобри и качеството на здравните услуги, които получават жителите на населеното място“, уверяват от администрацията.

 

(Бр. 1/2023 на „Златоградски вестник“)