Новини

Защо Ридван от Ксантийско мечтае да е български гражданин, a България му отказва?

Thursday, 06 April 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Евтим ЦВЕТКОВ

 

 

Ридван Караходжа е представител на най-изоставената от днешната българска държава задгранична българска общност – тази на българите мюсюлмани в Западна Тракия. Той е от южнородопското село Пулево, Ксантийско (Западна Тракия), Гърция.

 

Независимо че Западна Тракия днес се намира в Гърция, от 1912 до 1919 г. районът е неразделна част от територията на България, а всички негови жители са български поданици. Българите тогава са около 180 хиляди души. След края на Първата световна война в българското Беломорие, съгласно Ньойския мирен договор, се установява автономен режим начело с френския генерал Шарпи. През този период започва масовото изселване на българското население от Западна Тракия. При преброяването в Междусъюзническа Тракия през 1920 г. са регистрирани 80 893 българи, като от тях 11 739 са българи мюсюлмани. През 20-те години на ХХ в. българите християни в Западна Тракия окончателно са изгонени от гръцките власти и там остават само българите мюсюлмани. Всички те имат мюсюлмански имена, но майчиният им език, носии, обичаи, топонимия, народни песни и танци са български.

 

История от куфара

 

Ридван Караходжа е роден през 1973 г. Един ден в дома си намира куфар, в който има документи на дядо му Идриз, в които пише: народност - българска. Тези документи са давали право на дядо му да работи в Златоград.

Ридван Караходжа говори перфектно както българския южнородопски диалект, така и българския книжовен език, който сам е учил. Чете свободно български книги и вестници и има ярко изразено, нескривано от никого в Гърция, българско самосъзнание.

Със своите ограничени лични средства поддържа сайт на български и гръцки език, в който публикува свои позиции по исторически въпроси, вземани от български издания, които много често са в разрез с официалната гръцка историография. 

През 2017 г. издава в ограничен тираж речник на българското диалектно богатство на родното си място в 1 100 страници. Определя го като "дългогодишния ми труд за записването на моя майчин език".

Караходжа е завършил педагогическа академия в Солун и има право да преподава в малцинствените училища в Гърция. Бил е административен служител в лицей за средно образование в Шахин, но когато започва да преподава там, е уволнен. Причината - отказал да преподава на турски език, искал да води уроците на майчиния си език.

"Днес в Западна Тракия има около 40 хил. българи мюсюлмани и те представляват 33% от цялото мюсюлманско население на областта. Дълги години със съдействието на гръцките власти тези етнически българи бяха подлагани на турцизация, в т.ч. и задължително изучаване на чуждия за тях турски език. През последните 20-30 години Гърция си даде сметка, че сама създава един задълбочаващ се проблем, но вместо да разреши изучаването на български език като майчин, тя на базата на местния български диалект започна да създава нов „помашки“ език и ново „помашко“ самосъзнание" - отбелязват доц. д-р Спас Ташев и инж. Георги Мъндев от "Българска национална платформа".

 

Защо Ридван не може да

стане български гражданин?

 

Ридван Караходжа е чакал две години и половина българско гражданство преди да получи отказ през юли 2020 г.

"Точно на него Съветът по гражданство отказа да уважи молбата му за предоставяне на българско гражданство. И това въпреки че Ридван приложи документи, че предците му през периода 1941 – 1944 г. са били смятани от българската държава за лица от българска народност и са били български поданици. Искаме да обърнем внимание върху странния факт, че предложението за отказ е направено от Дирекция „Миграция“ на МВР. Компетенциите на тази национална специализирана структура са регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България и тяхното административно обслужване. По отношение на кандидатите за българско гражданство прави проверки в специализираните бази данни дали е налице нарушаване на Шенгенското законодателство. Точно тук трябва да се има предвид, че Ридван Караходжа е гръцки гражданин по рождение, т.е. със свободно придвижване в Шенгенското пространство. В този случай „легендата“, че това е поредният кандидат, който иска българско гражданство, за да пътува, е просто несъстоятелна. А ако говорим за съдимост трябва да кажем, че Ридван Караходжа е съден като учител, защото отказва да преподава турски език, който не разбира, на децата българчета мюсюлмани в района, защото не им е майчин и те също не го разбират. Тук не виждаме нищо престъпно, а по-скоро похвално. Очевидно е, че изразеното от Дирекция „Миграция“ на МВР отрицателно становище е извън рамките на служебните задължения и отговорност на тази специализирана структура, за което трябва да се потърси отговорност!" - пишат от "Българска национална платформа" до премиера Борисов, вицепремиера Каракачанов и министрите на правосъдието и на вътрешните работи.

"Ако Ридван Караходжа по някакъв начин е застрашавал националната ни сигурност, това трябва да бъде казано от представителя на ДАНС в Съвета по гражданство, но в справката на сайта на Дирекция „Българско гражданство“ при Министерство на правосъдието такава информация няма, т.е. няма данни ДАНС да възразява. Ако пък Ридван Караходжа с дейността си застрашава двустранните българо-гръцки или българо-турски отношения, това становище трябва да бъде съобщено от представителя на МВнР. Ако застрашава здравния статус на българското население, позиция трябва да заеме представителя на Министерство на здравеопазването и т.н." -  аргументират се доц. д-р Спас Ташев и инж. Георги Мъндев. 

Ако няма адекватен отговор от българските институции, "Българска национална платформа" ще инициира подписка с "искане за поправяне на извършената към Ридван Караходжа несправедливост и нова и резултатна държавна политика към българската диаспора".

 

(Бр. 22/2022 на "Златоградски вестник")