Новини

Темата: С изграждането на новия пазар ще променим визията на Златоград в две негови централни части

Tuesday, 28 March 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

+ На среща с бизнесмени от общината кметът представи проекта за градския пазар и необходимостта от нов общински заем за него…

 

Среща с бизнеса в общината проведе кметът Мирослав Янчев в средата на декември. Както стана ясно на нея, тези срещи са били традиционни през този месец, но прекъснати през двете пандемични години. Сега кметът информира представителите на присъстващите златоградски фирми от различни сфери на дейност за някои перспективи пред икономическото развитие на общината, с акцент разширяване и изграждане на нови зони за обществено ползване.

 

В експозето си кметът зарадва бизнесмените, че за следващата година общината отново не предвижда вдигане на данъците. „Вие всички плащате такси за смет и сграден данък и можете да оцените какво значи това за бюджета на всяка фирма“, каза кметът. – И въпреки това, политика ни ще бъде за финансова стабилност, да няма големи просрочени задължения, които да ни тежат“.

Чрез подготвените слайдове кметът представи проекта за нов пазар в Златоград и обоснова необходимостта от неговото изграждане. Сред основните аргументи са факта, че пазарът ни сега е седмичен, а би трябвало да е ежедневен, за да отговаря адекватно на потребностите на гражданите и на самите търговци.

Не по-маловажен аргумент е и промяната на визията на града, която в съответните места ще се промени из основи, тъй като най-малкото ще изчезнат щандовете от ламарини и картонени кутии, без каквато и да е защита от атмосферните условия.

Новия общински пазар, казва кметът, ще събере на едно красиво и добре организирано място всички местни производители, но и тези от региона наоколо. Проектът се предвижда да е зад предприятието „Свобода“, на мястото на неугледни и полуразрушени стари блокове от 60-те години на 20 в., което значи, че ще бъде достъпно за хората, с възможност не само за разполагане и съхранение на всякаква земеделска и друг вид продукция, т. е. с по-добра възможност за търговия, но и за по-добри социални контакти на посетителите.

За да се осъществи този важен проект, казва кметът, трябва да се направи заем не за друго, а защото липсва друга възможност за финансиране – както от донорски програми на ЕС, така и чрез други, иначе ползвани от общината институции за финансиране.

Според Янчев е важно с какви условия ще е сключването на кредита, но досега за другите общински заеми, през периода на погасяване общината нито веднъж не е направила просрочие в плащанията на главници и лихви. Например за благоустрояване на улици в Златоград и останалите населени места кредитът е напълно погасен.

Сред останалите общински приоритети Янчев открои внедряването на енергоефективни мерки в обществени и многофамилни жилищни сгради, закупуване на медицинско и болнично оборудване, купуване на мамограф, линейка, противопожарен автомобил и пр.

 

(Бр. 21/2022 на „Златоградски вестник“)