Новини

В десетката: Чутата молитва...

Monday, 27 March 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

По време на соца, една лелка се страхувала да влезе, затова застанала пред църквата и се помолила:

- Господи! Моля те, дай ми двайсет лева, че много ми трябват!

По това време обаче минавал партийния секретар и я чул. Казал ѝ:

- Другарко, религията е опиум за народа! Ето, вземи тия десет лева! Но искам да знаеш, че ти ги дава един истински комунист! А не някакъв си там измислен Господ!

Когато червеният велможа отминал, лелката отново вперила очи към църквата:

- Господи! Благодаря ти, че чу молитвата ми и толкова бързо ми изпрати парите! Само не разбрах защо ги изпрати по комунист? Той веднага отмъкна половината!

 

(Бр. 21/2022 на „Златоградски вестник“)