Новини

In memory: Имаха време да докажат свойот однос към България

Sunday, 12 March 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Се виде, дека за Македония не постои никакво почитуване на никаков “Договор за добрососедство“, без меѓународна гаранция, како од страна на власта, така и уште повеќе од страна на опозицията, коя дури уште се фали, дека ќе го отменат той договор, кога ќе дойдат на власт...

Балгарските “црвени линии“ во врска со идентитетот и язикот треба да се врвот на компромисот од страна на Балгария. И многу битно е да престане дискриминацията на македонските балгари, кои сакаат явно да се декларираат за балгари, а не да бидат предмет на закани, па дури закани за линч!

За мене е срамно и омерзително за ова и да не се прояват некои од многуте балгарски здружения и клубови и да си го гледат некои од нивните “лидери“, само со задоволување на своите лични апетити, со некое директорско место за своите най-блиски!

Затоа, во овой момент за мене е повеќе од оправдано да има вето, и ако некой мисли, дека со отпочнуването на преговорите Македония “ќе се опамети“, многу гадно се лаже, дури яс мислам, дека Анти-Балгаризмот во Македонија ќе се засили.

Имая доволно време да го докажат свойот чесен однос кон Балгария, а Балгария тоа го докажувала безброй пати во изминатите триесетина години!

 

Миле Йовановски

Гр. Прилеп

 

(Бр. 19/2022 на „Златоградски вестник“)