Новини

Общински: С близо 2 млн. лв. заем правим зелен градски парк и кооппазар

Saturday, 11 March 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Община Златоград ще поеме дългосрочен общински дълг за финансиране на два инвестиционни проекта.

Първият е за изграждане на паркова среда за обществено ползване в централната градска част, с която се цели повишаване на възможностите за привличане на инвестиции и туристи в общината чрез осигуряване на обновена общинска инфраструктура. Стойност на проекта е 611 078 лв. и ще се  финансира както от Програма за развитие на селските райони – 451 695 лв., така и чрез дългово финансиране до 159 383 лв. Това ще бъде дългосрочен кредит, поет с договор за общински заем от фонд „ФЛАГ”.

Вторият проект е за изграждане на нов общински кооперативен пазар в Златоград, за подобряване и естетизация на условията при предоставяне на различни по вид услуги на едно място – търговия на промишлени и хранителни стоки, зеленчуци, стоки на земеделски производители и др. Стойността на този проект е 1.7 млн. лв., чрез заложено дългово финансиране до посочената сума, също дългосрочен кредит, поет с договор за общински заем от финансова или кредитна институция.

Предвижда се заемът и по двата проекта да бъде обезпечен с настоящи и бъдещи парични вземания, т. е.от  приходите на общината.

 

(Бр. 19/2022 на „Златоградски вестник“)