Новини

Достойно ест: Златоградчани обсипаха с любов своя съгражданин Величко Пачилов

Friday, 10 March 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Цветя и топли поздравителни слова от своите съграждани, както и спецален плакет от кмета на общината, ще отнесе със себе си златоградският краевед Величко Пачилов, който напълни с читатели и приятели зала „Станислав Сивриев”, след двегодишно отсъствие от родния си град, поради проточилата се дълга ковидна пандемия.

 

Време, през което той навърши 90-годишния си юбилей и издаде „най-дебелата книга в моя живот”, както сам я определя – „Златоградски родови хроники”. В нейните 1100 страници той е изследвал и събрал на едно място историята на стотина златоградски родове и фамилии, ползвайки както архивите на община, църква и централни архивохранилища, публикации в периодичния български печат, сред които сп. „Родопа” и „Златоградски вестник”, но така също и личните спомени на много представители на описаните родове, някои от които вече не съществуват в града.

На вълнуващата за автора среща той бе поздравен с няколко изпълнения от дамите на местната група „Златен полъх”, от кмета  Мирослав Янчев, който му благодари за дългогодишната и упорита изследователска дейност из историята на Златоград, от бизнесмена Александър Митушев, който е и инициатор на срещата, от директора на местната гимназия Емилия Юрчиева и от много свои приятели и роднини.

Ученици рецитираха части от стиховете на Пачилов за живота на Дельо войвода, написани на златоградския народен говор, а музикалният педагог Розина Тасева дори изпълни част от специално написаната от нея песен по стихове на автора.

Изненада за госта бе и това, че както домакинът на срещата – Ал. Митушев, така и групата около местната тракийска организация, му подариха живописни картини, изобразаващи родната за Величко „Пачилска къща” в Стария град, но пресъздадена от различни художници.

А разговорите за историята на Златоград и бъдещите издателски планове продължиха по-късно в „неофициална” обстановка, по време на дадения от Митушев коктейл в чест на скъпия гост.

 

(Бр. 19/2022 на „Златоградски вестник“)