Новини

Войната: Никое дете не трябва да остава само на света

Sunday, 26 February 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Едно украинско дете, „на поход", само, към границата, към непознатия живот, с непознатото в сърцето си. По пътя плаче и се взира в спомените си от краткото си минало. Върви в неопределеността, с прегърбеното си гръбче, влачейки уморените си стъпки. Зад себе си оставя семейството си, дома си, навиците си, училището си, всичко, дори и себе си.

 

Дясната му ръчичка се е вкопчила в прозрачния плик, който съдържа няколко играчки, единствената и конкретна връзка с вече далечното му минало, живо в настоящето, което е твърде строго и горчиво. С лявата си ръчичка държи блокче шоколад, което никога няма да разтопи буцата в гърлото му.

Няма смяна на чисти дрехи и няма чифт ръкавици, за да стоплят ръчичките му, няма я защитата, която баща му можеше да му даде, няма ги успокояващите ласки на майка му. Няма никаква сигурност.

Колкото и да се опитвам, не мога да си представя неговата огромна болка: не мога да го направя. Когато видях тези снимки, сърцето ми се разби.

Не съществуват думи, които да опишат кошмара, който изживява това дете и който се добавя към всички ужаси, които войните пораждат, белязвайки спомените.

Надявам се само, че някой, като друго дете или друга майка, и който и да е всеки друг човек, по време на неговото пътуване да го хване за ръка и да му каже: „не си сам на света" ... Наистина се надявам да не е само... Никое дете не трябва да бъде. (CNN, Джон Кембъл)

 

(Бр. 18/2022 на „Златоградски вестник“)