Новини

ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БТ-ЗЛАТОГРАД КЪМ 21. 02. 2023 г.

Tuesday, 21 February 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

·         17 машинен оператор, шиене /опит и мотивация за работа, работното време е съобразено с майките на деца, посещаващи детска градина и училище- работните места са за Златоград, Старцево и Долен в 3 фирми/

·         1 бомбаджия /работник по взривяване/ по чл. 315 за лица с трайно намалена работоспособност/

·         2 бункерист /по чл. 315 за лица с трайно намалена работоспособност/

·         1 машинен оператор, пералня /Златоград/

·         2 готвач /за заведение в Златоград/

·         1 машинен оператор /Старцево/

·         1 лекар, педиатрия

·         2 машинен оператор, шиене /по чл. 315 за лица с трайно намалена работоспособност/

•             2 камериер/камериерка

•             2 помощник готвач/работник в кухня

•             2 оператор ММ /с цифрово управление/

•             3 сервитьор

 

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО                                                                                                               

•             3 машинен оператор, шиене

•             1 готвач